เรื่องที่ 33 โดย คุณภาณุพงษ์ คงจันทร์

     เป็นงานที่แสนง่ายในการที่จะเล่าเรื่องคุณค่าของสิ่งที่เรารัก เหมือนการที่เราได้อ่านนิตยสาร Secret ตั้งแต่ฉบับที่ปฐมฤกษ์เป็นต้นมา น่าจะประมวลเป็นข้อๆได้ดังนี่
     1.ได้ค้นพบตนเอง เราดำเนินชีวิตมายาวนานและหลงลืมสิ่งสำคัญในชีวิตไปหลายอย่าง มัวแต่เรียนวิชาการและอวดว่าตนเองเก่ง พอเอาเข้าจริงเรากลับแก้ไขปัญหาหลายอย่างในชีวิตไม่ได้ ไม่เคยตระหนักถึงความสุขทางด้านจิตใจ ไม่เคยซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งชีวิต ใช้ชีวิตล่องลอยไปในทะเลชีวิตอย่างไร้สาระ พอได้อ่านนิตยสาร Secret เริ่มได้แง่คิดและมุมมองใหม่ เป็นเสมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นเงาของตนเอง คงค่อยๆล้างตาล้างใจให้งดงามขึ้น ยังมีความหวังในสิ่งดีงามเสมอ
     2.นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ เรามีอาชีพเป็นครูสอนจิตวิทยา ในระดับชั้นอุดมศึกษา นำข้อคิดงดงามไปเป็นสื่อการสอนด้วยการถ่ายเอกสารไปให้นักศึกษาอ่านและแสดงทัศนะต่อชีวิต ได้ทั้งความรู้และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้ตักตวงไม่สิ้นสุด เหมือนตาน้ำที่ไม่มีวันหยุดไหล
     3.เป็นสื่อในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ในการสนทนากับมิตรใหม่ต้องใช้เทคนิคนำประเด็นความรู้ในนิตยสาร Secret เป็นหัวข้อสนทนา นอกจากจะมีรสนิยมและยังได้มิตรภาพที่งดงาม เพียงแค่ถือนิตยสาร Secret นั่งรถเมล์ไปไหนต่อไหน มักจะมีคนสนทนาด้วยว่าชอบอ่านเหมือนกันหรือ เพียงแค่นี้ก็ได้ทำลายความหว้าเหว่ในแต่ละวันให้มีความหมายและสนุกกับเพื่อนใหม่ๆที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเป็นใคร
     ต้องขอบคุณทีมงานและบรรณาธิการที่ได้สร้างสะพานทอดยาวไกลให้ผู้อ่านเดินข้ามไปค้นพบตัวตนที่แท้จริง พบสันติสุขและความงดงามในชีวิต นับเป็นคุณูปการที่เสียสละความดีงามให้กับคนบนโลกนี้ แม้ว่าจะไม่ได้กำไรในรูปตัวเงินแต่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน นับเป็นความดีงามที่ควรสรรเสริญ

คุณภาณุพงษ์ คงจันทร์
บทความอื่นๆ