เรื่องที่ 70 โดย คุณชญานุช เหลืองเวชการ
     ฉลองการก้าวขึ้นปีที่สอง                             นิตยสาร “ซีเคร็ต” ส่องทางใส
สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเปี่ยมจากใจ                               หลากหลายในพฤติกรรมนำทางเดิน
     ที่ชอบมากจากศรัทธานำมาก่อน                 แทบทุกตอนสอนให้คิดจิตกุศล
หลากหลายเรื่องตัวอย่างปราชญ์เปรื่องชน      ชี้มองตนร่วมสร้างเหตุอย่างเข้าใจ
     เคยติดสุขทุกข์น้อยว่าพอแล้ว                       เคยเจื้อยแจ้วมากไปไร้เหตุผล
แต่ตอนนี้มีรูปแบบอย่างแยบยล                        ดำรงตนสายกลางอย่างพอดี
     เป็นทั้งผู้บริหารแม่พี่ที่ดีพร้อม                      ทั้งอ่อนน้อมเมตตาจิตติดนิสัย
เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งกายใจ                                สร้างปัจจุบันให้สดใสด้วยใจธรรม
     แล้ว“ซีเคร็ต”คงไม่เป็นความลับแล้ว            เปรียบเสมือนแก้วที่โปร่งใสให้เล็งเห็น
เป็นกระจกส่องจิตตามที่เป็น                            พี่ใจเย็นเห็นชัดมากอยากขอบคุณ
คุณชญานุช เหลืองเวชการ
บทความอื่นๆ