คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์

โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง การุณิโก

สัพพะ สัตตานัง โอสะถะ ทิพพะ มันตัง

ปะภาโส สุริยะจันทัง โกมาระภัจโจ

ปะกาเสสิ วันทามิ บันทิโต สุเมธะโส

อะโรคา สุมะนา โหมิฯ

นะ นะวะโรคะ พะยาธิ วินาสันติฯ

อ่านทั้งหมด : 1930 ครั้ง
บทสวดอื่นๆ
แสดงความคิดเห็น