คาถาปัญญาดี

โอมปุปุ ทะลุปัญญา ปัญญาปุปุฯ

อีกบทหนี่ง

ปุปุ ทะลุปัญญา พุทธชักมา พาคิดได้ อัธยังยะ สว่างวะดังดวงแก้ว

อ่านทั้งหมด : 2436 ครั้ง
บทสวดอื่นๆ
แสดงความคิดเห็น