ย้อนรอยจารึกกเบื้องจาน

กองเกวียน

11/04/2009 00:51:53

เมื่อวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๔๙ ดิฉันได้มีโอกาสพบกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งโดยบังเอิญขณะกำลังจะเดินทางไปพุทธมณฑล ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกัน เธอเล่าว่าเธอกำลังทำเรื่อง "จารึกกเบื้องจาน" เพื่อสนองงานสืบต่อจากอดีตท่านเจ้าคุณพระราชกวี (อ่ำ ธมมทัตโต) แห่งวัดโสมนัสราชวรวิหาร ซึ่งท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เดิมครอบครัวคือสามี ลูกๆและญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะเป็นงานที่ยากลำบาก ใช้ทรัพย์ส่วนตัวมากมาย และก็อยากจะให้เธอหยุดหรือเลิกทำเรื่องนี้เสีย แต่เธอก็ยังคงกระทำงานนี้อยู่ ในขณะนั้นดิฉันก็ไม่รู้เรื่องของเธอมากนัก ก็ได้แต่แนะนำว่า น่าจะตอบทางครอบครัวและลูกๆว่า "งานนี้เป็นงานที่ยากก็จริง แต่แม่ก็ถนัดและยินดีที่จะทำเพื่อถวายเป็นพุทธบุชาและทำความจริงให้กระจ่างในเรื่องของ "การจารึกกเบื้องจาน" แต่ถ้าวันหนึ่งที่แม่หมดลม ถึงอยากจะทำเท่าใดก็ไม่สามารถกระทำได้หรอก ขณะนี้ยังมีลมหายใจอยู่ก็ไม่อยากจะหายใจทิ้งไปเสียเปล่าๆ..." ซึ่งเธอก็ตอบว่า เป็นคำแนะนำที่ดี... เธอคือ คุณ ว. กเบื้องจาน นับถึงปีนี้เป็นเวลาถึง ๑๗ ปีแล้วที่เธออยู่กับ "กเบื้องจาน" ลูกๆของเธอคือลูกสาว ๒ คน และลูกชาย ๒ คน ลูกชายสองคนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมทั้ง คู่ ลูกชายคนสุดท้ายปีหน้าก็จะเป็นนักบินของการบินไทยแล้วค่ะ .... ก่อนอื่นของเรียนให้ทุกท่านทราบว่า วันนี้ (๑๐/๐๓/๒๕๕๒)เป็นวันที่มีการเททองหล่อพระรูปของ "ต้นสงฆ์ไทย เอหิภิกขุ ปุณณเถระ อรหันต์สุวัณณภูมิ " ณ.วัดเพชรพลี (ชื่อเดิมคือวันพริบพรี - วัดพริบพลี)จ. เพชรบุรี ก็กำลังทำเรื่องอยู่จะขอกลับมาใช้ชื่อ "วัดพริบพรี" เพราะเป็นชื่อที่มีปรากฎอยู่ในกเบื้องจาน เมื่อวันที่ ๖-๗ เม.ย.ศกนี้ ดิฉันได้มีโอกาสไปที่วัดเพชรพลี จ.เพชรบุรีกับคุณ ว. กเบื้องจาน ก็ได้พูดคุยกับเจ้าของร้านขายก๋วยเดี๋ยวแบบชาวบ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งอายุน่าจะประมาณ ๕๒ ปี และได้พูดถึงวัดเพฃรพรี เธอบอกว่าวัดไหน รู้แต่วัดพริบพรี ชาวบ้านแถวๆนั้นเขาก็คุ้นเคยกับชื่อ "วัดพริบพรี" ซึ่ง ชื่อเพชรพลีนี้เพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อ ๒๐ กว่าปีมานี้เอง ...เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่า ถ้ามาขอเสียงให้เปลี่ยนกลับเป็นชื่อเดิม มาขอเสียงได้ที่นี่นะ... ขอเรียนให้ท่านทราบว่า การสร้าง "เอหิภิกขุ พระปุณณเถระ อรหันต์สุวัณณภูมิ"รูปนี้ สร้างจำนวนไม่มากนัก ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้วเพียง ๒๒๗ องค์เท่านั้น นอกนั้นจะเป็นพระเครื่องประมาณ ๔,๐๐๐ องค์ จำนวนพระบูชา ๒๒๗ องค์นี้มีความหมายคือ ๑. ศีลของพระสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ และ ๒. ครบรอบตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๒๗ ปี เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๕๒ "พุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ ราชบุรีวัตถุกถา ตำนานเมืองขุนไทย" พิมพ์ครั้งที่ ๘ "ไทยวิทยา.๑ สุวัณณภูมิ" ประเด็นสาธารณ กเบื้องจาน หลักฐาน-แผ่นดินนี้ แผ่นดินเกิดได้เปิดเผยชื่อ สุวัณณภูมิ แดนพระพุทธศาสนา และชื่อไทย กับ สิ่งมี ของไทยทั้งได้นำมา เป็นของไทยตามเดิม..ไทยค่อยๆฟื้นตัวคืนเป็นไทย ไทยจึง..สถิตอยู่กับไทยตลอดมา ชาติไทยดลคนไทยได้เป็นศักดิ์ ศาสน์ประจักษ์แก่ทวยไทยใสสดศรี กษัตริย์ไทยได้เป็นสินวิญญาณมี ไทยเป็นที่เด่นชัดสัจจริงไทย ไทยเป็นไทยใจรู้ร่วมรวมเฉลิม ไทยจึงเจิมอิสระซร้องฉลองใหญ่ ไทยชูไทยใจปลื้มโปรดสมโภชไชย ไทยสูงใหญ่ชัดเจนยืนครึกครื้นเทอญ พระราชกวี (อ่ำ ธมฺมทัตโต) ดิฉันได้ขออาสาที่จะรื้อฟื้นเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ผู้ซึ่งสามารถอ่านตัวลายสือไทยในกเบื้องจารได้ ท่านเคยเป็นพระเถระที่เป็นกำลังสำคัญรูปหนึ่งของวัดโสมนัสราชวรวิหาร ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชชาย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เป็นครูสอนปริยัติธรรม เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นเจ้าคณะ เป็นอาจารย์ของพระภิกษุส่วนมากในวัดโสมนัสและรับภาระในพระศาสนาไม่ดูดาย ท่านเป็นนักค้นคว้า นักการศึกษา นักภาษาศาสตร์ นักกวี (มีบทกวีและโคลงกลอนมากมายที่เก็บไว้) นักประพันธ์ นักปฎิบัติกรรมฐานและนักโหราศาสตร์ เป็นคนทำอะไรรวดเร็ว พูดจาตรงไปตรงมาและมีความอดทนยิ่ง... เพราะดิฉันเป็นคนที่อาศัยอยู่ใกล้วัดโสมนัสฯ เรียนชั้นประถมก็ที่โรงเรียนวัดโสมนัส เดินผ่านวัดไปตลาดหรือพ่อและแม่ก็ทำบุญทำทานที่วัด เรียกว่า ดินและทรายติดเท้าออกจากวัดไปเป็นกระสอบๆละกระมัง จึงขอถือโอกาสนี้ตอบแทนบุญคุณแก่วัดบ้างเถิด ท่านเจ้าคุณอ่ำบวชเณรที่วัดโสมนัสฯพ.ศ. ๒๔๗๓ บวชแล้วมิได้สึกจนมรณภาพรวมอายุ ๗๘ ปี โดยเป็นฆราวาสเพียง ๑๖ ปีเท่านั้น ชีวิตพรหมจรรย์ ๖๒ ปีคือเป็นพระ ๕๘ พรรษา ความเห็นของพระราชพรหมยานเถระหรือหลวงพ่อฤษีลิงดำ ท่านได้มีคำพูดถึงท่านเจ้าคุณอ่ำในหนังสือ "ธัมมวิโมกข์" ว่า "เจ้าคุณพระราชกวี วัดโสมนัสวิหาร องค์นั้นท่านรู้จริง ไปถามท่านดูซิ (เกี่ยวกับพระกาลมาบอกเวลาตาย) ท่านปรารถนาพุทธภูมิ ความจริงยังไม่เคยเจอะหน้ากันเลยนะ แต่มีจิตใจยอมรับนับถือกันและกัน อาตมาก็ยอมรับนับถือท่าน ต่างคนต่างฝากข่าวไป-หากัน พบกันแค่ข่าว ถึงกระนั้นก็ดี แต่ว่าข่าวของท่านกับข่าวของอาตมาตรงกัน ความรู้สึกตรงกัน ใครสงสัยอาตมาพูดว่าพระพุทธเจ้ามีจริง พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้น..อย่างนี้ ไปถามเจ้าคุณได้และก็ไปถามคนที่เขาปฎิบัติได้ ให้ได้จริงๆก็แล้วกัน ที่เขาทำทิพจักขุญาณได้ก็ดี ทำอภิญญาได้ก็ดี อันนี้เขาตอบได้แน่นอน" ความเห็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำดังกล่าวแสดงถึงการรับรองว่า ท่านเจ้าคุณอ่ำเป็นผู้รู้จริงปฎิบัติได้จริง ท่านยังกล่าวด้วยว่า "พระราชกวีอ่ำคือช้างป่าลิไลยกะสมัยพุทธกาลโน้น ในอนาคตกาลจะเป็นพระพุทธเจ้าวิริยาธิกะ องค์ที่ ๑๐ ทรงพระนามว่า พระสุมงคลสัมมาสัมพุทธเจ้า..." ในจารึกคำทำนายของพระอรหันต์ในกบื้องจาน คำกล่าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำตรงกับข้อความในลายสือไทยในกเบื้องจาน แผ่นที่๑๖๖ หน้า ๑ ซึ่งพระปุณณเถร (ทำนาย) จารึกไว้เมื่อวันขึ้น ๑๑ ค่ำเดือนอ้าย พุทธพัสสา ๒๑ ว่า "ปุณณมุณี (ปุณณเถร) ถ้ำพุทธ (ถ้ำเขางู จ. ราชบุรีซึ่งมีจารึกว่า พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับ)...เราเขียนเรื่องนี้คอยภิกขุอ่ำ อันอุปัชฌายะให้ชื่อว่า ธมฺมทัตฺต พุทธกล่าวว่า ตัวช้างป่าลิเลยยกมาเกิด ธมฺมทตฺต จงอ่านเขียนให้คนอ่าน (อ่านลายสือไทยจากกเบื้องจานให้คนทั่วไปได้รู้) หมายเหตุ จากหนังสือ พุทธสาสนสุวรรณภูมิปกรณ ราชบุรีวัตถุกถา ตำนานเมืองขุนไทย เขียนโดยพระราชกวี (อ่ำ ธมฺมทตฺโต)ไทยวิทยา ๑ สุวัณณภูมิ หน้า ๗๑ พริบพลี (พริบพรี) เพชรบุรี สุนาปรันตชนบท -หน้า ๗๕ ผู้คัดลอกง่วงนอนแล้วค่ะ เกรงว่าจะลอกผิดๆถูกๆ มีเรื่องราวอีกมากมาย ถ้าสมัยนี้ก็ต้องพูดว่า น่ามหัศจรรย์ เหลือเชื่อ (คนสมัยนี้ไม่รู้จักชีวิตเมื่อ ๒๕๐๐ กว่าปีที่ผ่านมาแล้ว ก็คงจะทำให้เชื่อเรื่องต่างๆที่ได้จารึกไว้บนกเบื้องจานอยากยากยิ่ง) น่าตื่นเต้น น่าตกใจและร้าวรานใจยิ่งนัก... ท่านเจ้าคุณอำพระอริยสงฆ์ผู้สามารถอ่านจารึกกเบื้องจานนับเป็นพันๆแผ่น ในยุคหนึ่งที่ท่านต้องต่อสู้เพื่อเพื่อความจริงอันถูกต้อง ต่อสู้กับขบวนการโกงและปลอมแปลงกเบื้องจาน มีการมาขอยืมแล้วก็ไม่อามาคืนท่าน หายไปก็มาก และมีการกล่าวหาว่า "ของจริงเป็นของปลอม โกหก หลอกลวง" ต่างๆนาๆ จากหนังสือพุทธสาสนสุวรรณภูมิปกรณ ราชบุรีวัตดุกถา ตำนานเมืองขุนไท เขียนโดยพระราชกวี (อ่ำ ธัมมทัตโต) ไทยวิทยา.๑ สุวัณณภูมิ "คำไทยแจ้ง" ตั้งแต่หน้า ๔๑๓-๔๒๐ (หน้าถัดๆไปก็น่าอ่าน) และ "คำท้าย พวกเราอาจถูกต้ม" หน้า ๔๗๔ -๔๗๖ หนังสือพุทธสาสนสุวรรณภูมิปกรณฯ เล่มนี้เป็นการพิมพ์ใหม่ ภาษาที่ใช้สามารถอ่านได้ง่าย ทราบมาว่าคงเหลืออยู่ประมาณ ๑๐๐ เล่มเท่านั้น ทุนละ ๗๐๐ บาทต่อเล่ม ติดต่อได้ที่ ทุนนิธิพระราชกวี (อ่ำ ธมฺมทัตฺโต) โทร. ๐๒ ๒๘๐๐๔๘๐ หรือต้องการติดต่อกับคุณ ว. กเบื้องจาน โทร. ๐๘๙-๑๙๓๙๕๓๕ อนึ่ง รูปหล่อของ พระเจ้าทัพไทยทอง ผู้ตั้งชื่อสุวัณณภูมิ และต้นผีไทยทั้งชุดรวมกัน ๑๓ รูป และพระพุทธรูปโบราณอื่นๆ รวมทั้ง "กเบื้องจาน" จำนวนมาก ก็ยังคงเก็บรักษาไว้ที่กุฎิเดิมของอดีตท่านเจ้าคุณอ่ำ ซึ่งกุฎินี้ทำท่าว่าจะทานน้ำหนักไม่ค่อยไหวเสียแล้วค่ะ ...ปกติแล้วไม่เปิดให้คนเข้าชมนะคะ เห็นใจคนที่อยากชมวัตถุโบราณ ก็ขอเรียนให้ทราบณ.วันนี้เลยค่ะ ท่านมีโอกาสได้ชมก็ต้องไปที่วัดโสมนัสราชวรวหาร วันทำบุญอุทิศ ๑๙ มกราคม "วันตามรำลึก" และ วันประชุมประจำปี ๒๔ ตุลาคม "วันกเบื้องจาน"

แจ้งลบกระทู้

 

กองเกวียน

21/10/2009 12:21:12

ความคิดเห็นที่ 5

ข่าวนี้ฝากไว้ให้คิด...จากกรณีที่สำนักข่าวบีบีซี นำรายงานสรุปอำลาตำแหน่งจากอดีตเอกอัครทูตอังกฤษไปประจำประเทศต่างๆทั่วโลกออกเผยแพร่ โดยส่วนใหญ่มักเขียนถึงประเทศต่างๆในแง่ลบรวมถึงประเทศไทยด้วย (จิตเป็นอกุศลทั้งนั้น - กองเกวียนคิดเอง) ซึ่งรายงานสรปของเซอร์แอนโทนี รัมโบล์ด อดีตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยระหว่างปี ๒฿๐๘-๑๐ เขียนถึงประเทศไทยซะไม่มีดี ไร้ซึ่งวัฒนธรรม ไม่มีวรรณกรรม ไม่มีภาพเขียนแม้แต่ประติมากรรม เครื่องปั้นดินเผาหรือการร่ายรำก็ยืมมาจากคนอื่นทั้งนั้น (จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๒)....ก็เห็นด้วยเหมือนกันแหละจ้า อย่างเช่น "โขน" ก็มีแต่โขนอย่างเดียว มหากาพอื่นๆก็ไม่มีใครแต่งเพิ่ม บทเพลงเก่าๆก็เล่นกันแต่บทเพลงของยุคสุนทราภรณ์เท่านั้น ไม่มีใครแต่งใหม่เลย นักร้องเพลงเก่าทุกคนก็พากัน "หยุดคิด" สรรเสริญแต่เพลงของท่านเหล่านั้น กเบื้องจากก็ "สงบนิ่ง" อยู่ในอาคารที่เก่าแก่กำลังจะพังคลื่นลงมาในไม่ช้านี้...อนิจจาประเทศไทย!!!

แจ้งลบกระทู้

กองเกวียน

21/10/2009 12:08:01

ความคิดเห็นที่ 4

ยังไม่ลืมค่ะ "ย้อนรอยจารึกกเบื้องจาน"แต่ก็ "เกือบจะ" ก็ใคร่ขอเชิญอย่างไม่เป็นทางการโดย "กองเกวียน" เฉพาะท่านที่ต้องการจะเห็นวัตถุโบราณยุคสุวรรณภูมิ เท่านั้น..เพราะมิใช่เรื่องแฟชั่นนี่คะ อยากจะพูดคุยกับสุภาพสตรีที่น่าจะเหลือเพียงท่านเดียวกระมังที่มีความรู้เรื่องกเบื้องจาน จากกเบื้องจานก็ถ่ายทอดมาสู่หนังสือ "พุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ ราชบุรีวัตถุกถา ตำนานเมืองขุนไทย" มาสู่หนังสือเล่มที่ย่อยออกมาให้อ่านง่ายมากขึ้นคือ "พุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ กเบื้องจานคดีศึกษา" ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ศกนี้ "วันกเบื้องจาน" ณ.วัดโสมนัสราชวรวิหาร ทางวัดโสมนัสฯมิได้เชิญผู้ใดเพราะไม่มี "คนรักกเบื้องจานจากอย่างจริงใจสักคน" คุณว.กเบื้องจานคงจะอยู่ที่นั่นในวันนั้นเพื่อถ่ายภาพวัตถุโบราณเหล่านี้ โทร.ไปสอบถามได้ที่ คุณว.กเบื้องจานโทร. ๐๘๙-๑๙๓๙๕๓๕ ไปโดยมิได้นัดหมายอาจจะไม่ได้ชมเน้อ

แจ้งลบกระทู้

กองเกวียน

11/04/2009 00:59:14

ความคิดเห็นที่ 3

รูปเพิ่มเติมค่ะ

แจ้งลบกระทู้

กองเกวียน

11/04/2009 00:56:38

ความคิดเห็นที่ 2

รูปเพิ่มเติมค่ะ

แจ้งลบกระทู้