กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 6-12 มิถุนายน 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 6-12 มิถุนายน 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 6-12 มิถุนายน 2559

จิตใสใจสบาย กับธรรมะยามบ่าย โดย คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตใสใจสบาย กับธรรมะยามบ่าย โดย คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์ เหมาะสำหรับผู้สนใจในการเจริญสติตามแนวทางของการดูจิต (จิตตานุปัสสนา) เป็นรูปแบบการเสวนาธรรมแบบสบายๆ ไม่มีพิธีรีตอง เน้นให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัน: เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559

เวลา: 14.00 – 16.00 น.

สถานที่: ห้องกรรมฐาน อาคารเจริญธรรม บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

jitsabuy_overview

 

โยคะในสวนธรรม
โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ เป็นการแนะนำหลักการ (ภาคทฤษฎี) และฝึกท่าโยคะพื้้นฐาน (ภาคปฏิบัติ) ดังนี้

เนื้อหา ภาคทฤษฎี
1.โยคะ คืออะไร ตามตำราดั้งเดิม โยคะ คือ การพัฒนากาย-จิต
2. คุณค่า ประโยชน์จากการฝึกโยคะ ตามตำราดั้งเดิม โดยเฉพาะคุณค่าทางด้านการพัฒนาจิต
3. คุณค่า ประโยชน์ตามหลักสรีรวิทยา ที่ไม่ทำให้ผู้ฝึกได้รับบาดเจ็บ หลักในการฝึกอาสนะ 4 ข้อ และ ข้อควรระวังในการฝึกท่าโยคะอาสนะ
4. มรรควิถี 8 ประการของโยคะ ฯลฯ

เนื้อหา ภาคปฏิบัติ
1. การเตรียมความพร้อมก่อนฝึก เช่น เทคนิคเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ 8 ส่วน
2. อาสนะพื้นฐาน 14 ท่า ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์, ในซีดีนำฝึก, และในหนังสือ โยคะการฝึกในชีวิตประจำวัน
3. เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก หากยังมีเวลาเหลือ ก็ฝึก
4. เทคนิคการหายใจพื้นฐาน การหายใจด้วยหน้าท้อง การหายใจด้วยทรวงอก

วัน: พุธที่ 8 มิถุนายน 2559

เวลา: 17.00-18.30 น.

สถานที่: ห้องปฏิบัติธรรมชั้น 2 สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน: http://register.bia.or.th/

หมายเหตุ: กรุณาเตรียมเสื่อโยคะมาด้วย

21

 

เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม

ร่วมเรียนรู้ธรรมะ และพัฒนาสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา ผ่านงานศิลปะการวาดภาพบนถุงผ้าใส่ขวดน้ำ เพื่อเด็กด้อยโอกาส ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้

วัน: พุธที่ 8 มิถุนายน 2559

เวลา: 13.00-16.00 น.

สถานที่: โถงกิจกรรมชั้น 1 สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน: http://register.bia.or.th/

11204486_841999019251431_8760004618919762016_n

 

อาสาลงลายกระเป๋าผ้าเพื่อศูนย์เด็กด้อยโอกาส

มีศูนย์เด็กมากมายที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนปัจจัยดำรงชีพ เช่น ของใช้จำเป็นประจำวัน อาหาร ข้าวสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อเป็นพลังเล็กๆที่จะส่งมอบความห่วงใยและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผ่านกิจกรรม “อาสาลงลายกระเป๋าผ้า” หาทุนอาหารและของใช้จำเป็นให้ศูนย์เด็กด้อยโอกาส

วัน: เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559

เวลา: 13.30 – 18.00 น.

สถานที่: มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. 095-9977724 E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

หมายเหตุ: หากท่านมาเป็นกลุ่มเกิน 15 คน แล้วว่างไม่ตรงกับวันที่เราจัดกิจกรรมกลุ่ม ก็สามารถนัดล่วงหน้ามาทำที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมได้ / สมัครได้ทางธนาคารจิตอาสา www.jitarsabank.com / ค่าใช้จ่าย 250 บาท

29858-1463821254

 

อาสาเขียนศิลป์บนเสื้อเพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง

ยังมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากหลายสาเหตุมีความทุกข์ยากและลำบากไม่น้อย อาทิ ผู้ป่วยไต ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยแผลเรื้อรัง จึงขอเชิญร่วมมาเป็นกำลังใจเล็กๆ ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหา พร้อมกับส่งเสริมสังคมแห่งการให้ การแบ่งปัน

วัน: อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559

เวลา: 08.30-12.30 น.

สถานที่: มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. 095-9977724

สมัครได้ทาง: ธนาคารจิตอาสา www.jitarsabank.com กรณีสมัครทาง e-mail ได้ที่ volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “อาสาเขียนศิลป์ฯ12 มิย.” ชื่อ/สกุล ……… E-mail ………. เบอร์โทร……… อาชีพ…….. ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์

หมายเหตุ: ร่วมบริจาคสมทบค่าเสื้อและอุปกรณ์ทำลายเสื้อของเด็กและผู้ใหญ่ ชุดละ 160 –330 บาท ตามขนาดของเสื้อ โดยร่วมสมทบในวันกิจกรรมได้เลย – กรุณาเตรียมเงินให้พอดีเผื่อไม่มีเศษทอน

30866-1464078257

About the Author