กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 20-26 มิถุนายน 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 20-26 มิถุนายน 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 20-26 มิถุนายน 2559

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังการแสดงธรรม

ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังการแสดงธรรม โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

วัน: อังคารที่ 21 มิถุนายน 2559
เวลา: 18.00-20.00 น.
สถานที่: ห้องพระชั้น 3 มูลนิธิบ้านอารีย์ ซ.อารีย์ 1 ใกล้ BTS อารีย์ เลขที่ 17/1 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือชมถ่ายทอดสดการแสดงธรรมได้ที่ www.baanaree.net เริ่มเวลา 18.00 น.

banaree

 

ฟังธรรมเทศนา และสนทนาธรรม “เปิดประตูสู่โลกุตตรปัญญา”

ขอเชิญสาธุชนร่วมฟังธรรมเทศนา และสนทนาธรรม ในหัวข้อ “เปิดประตูสู่โลกุตตรปัญญา” โดย พระอาจารย์กฤช นิมมโล พระอาจารย์จากสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า ศรีราชา

วัน: พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559
เวลา: 10.00-12.00 น.
สถานที่: บ้านเลขที่ 5 หมู่บ้านนวธานี ถนนสายเมน ถนนเสรีไทย ซอย 59 อ.คันนายาว
ติดต่อ: คุณเล็ก 082-422-9966
รายละเอียด: กรุณาแต่งกายสุภาพ เข้าร่วมกิจกรรมโดย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

S__6258824

 

อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในสังฆราชูปถัมภ์ ฝึกปฏิบัติอานาปานสติและฟังธรรมคำสอนการปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าเป็นหมู่คณะ แนะนำการปฏิบัติโดยศิษย์เก่า เพื่อความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนไปอบรม ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ กิจกรรมประกอบด้วย ทำสมาธิโดยฟังเทปบันทึกคำสอนอานาปนสติแบบย่อของอาจารย์โกเอ็นก้า สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการไปปฏิบัติธรรมที่ ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ

วัน: อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
เวลา: 17.00-18.00 น.
สถานที่: ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)
รายละเอียด: ผู้เข้าร่วม อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถอยู่ครบปฏิบัติเต็มเวลา รักษาระเบียบ ปิดวาจา แบ่งเขตชาย–หญิง และ งดใช้อุปกรณ์สื่อสาร กรุณามาก่อนเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 30 นาที ลงทะเบียน สมัครออนไลน์ที่ http://register.bia.or.th (เปิดรับถึงวันเสารที่ 25 มิถุนายน 2559) หรือหน้างานวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 16.30 น.
ติดต่อ: คุณอำนาจ โทร. 08 1645 2873 คุณวิบูลย์ โทร. 08 18 49 7572

GjiinNepal

 

มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน

หลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับสตรี 18 ชั่วโมง (พักค้าง) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สตรีวิถีเมืองที่มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสในการปลีกวิเวกออกจากชีวิตประจำวันเพื่อฝึกดำเนินชีวิตพรหมจรรย์ โดยมีความเชื่อว่าจิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเป็นผู้ที่สามารถทำหน้าที่ของตน เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในทุกบทบาทได้ดีขึ้น การปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะในบรรยากาศของกัลยาณมิตร จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจ เพิ่มพูนการเรียนรู้ในด้านข้อคิดหลักธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการฟังธรรม สนทนาและแลกเปลี่ยน (บางครั้งมีครูบาอาจารย์มาแนะนำหลักปฏิบัติ) การปฏิบัติภาวนาเฉพาะตน และกิจกรรมอาสา เพื่อนำธรรมะมาปรับใช้กับวิถีชีวิตประจำวันได้จริง

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร
1. เคยผ่านการฝึกอบรมเจริญสติเบื้องต้น รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อย่างน้อย 3 วันต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติภาวนาด้วยตนเองได้ ( ไม่เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานการปฏิบัติภาวนามาก่อน เนื่องจากไม่ใช่การอบรมสอนปฏิบัติภาวนา)

2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของการอบรม คือฝึก “อยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง” สำรวมกาย วาจา ใจ สามารถร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดการอบรม

ข้อปฏิบัติในการฝึก “อยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง”
· สมาทานศีล 8
· ปิดวาจา งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่
· อยู่ร่วมตลอดการอบรม ตรงต่อเวลา และไม่ออกนอกบริเวณที่กำหนด
· ปฏิบัติชาคริยานุโยค : การปรารภความเพียรแห่งธรรมอันเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอ (ตามความสมัครใจ)
· ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มอย่างอื่นติดตัวมา ควรรับประทานเฉพาะที่จัดให้
· ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาด้วย

วัน: เสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 มิถุนายน 2559
เวลา: เริ่มเวลา 14.00 น. สิ้นสุดเวลา 08.00 น. วันอาทิตย์
สถานที่: ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น 2 และโถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)
ลงทะเบียน: รับลงทะเบียนถึงวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559

กรณีเข้าร่วมครั้งแรกลงทะเบียนได้สองวิธี วิธีที่ 1 กรอกใบสมัครที่บริเวณเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส ฯ หรือ วิธีที่ 2 ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ register.bia.or.th ผู้ประสานงานจะส่งใบสมัครไปให้ทางอีเมล การสมัครจะเรียบร้อยสมบูรณ์ ต่อเมื่อท่านได้รับการแจ้งยืนยันจากผู้ประสานงาน

กรณีที่เคยเข้าร่วมแล้ว สมัครเข้าร่วมโดยแจ้งชื่อ – โทร. 029362800 ต่อ 7110 (จิรภัทร์)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด: โทร. 029362800 ต่อ 7110 หรือ เพจมาตาภาวนา
การเตรียมตัว: แต่งกายด้วยชุดอุบาสิกา เสื้อขาว ผ้าถุงหรือกางเกงขายาวสีดำ เนื้อผ้าไม่บาง ไม่รัดรูป สะดวกต่อการนั่งสมาธิ เตรียมของใช้ส่วนตัว อาทิ ยาประจำตัว เสื้อกันหนาว ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูที่นอน สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ กระบอกน้ำร้อน ไฟฉาย

20160129sm9


เตรียมตัวไว้ก่อน!

เชิญร่วมอบรม “เจาะลึกระหว่างโลกียะกับโลกุตตระปฏิบัติต่างกันอย่างไร” โดย ท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

b54dafe2-57fa-4e86-9560-db1e75a6703e

วัน: อังคารที่ 28 – พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
สถานที่: ศาลาธรรม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
สมัครได้ที่: คุณติ๋ม เบอร์โทร081-658-0218
หมายเหตุ:  ท่านที่ไม่สะดวกค้างคืนหรือไม่สะดวกมาตลอดคอร์ส จะมาร่วมฟังร่วมปฏิบัติธรรมเฉพาะบางวันบางเวลาที่สะดวกก็ได้

– กรุณาแต่งกายสุภาพ กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย
– ขอความร่วมมือเตรียมกระบอกน้ำดื่มส่วนตัวมาเอง
– เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การเดินทางสู่ศาลาธรรม เข้าทาง อบจ.ปทุมธานี สุดถนนจะผ่านวัดถั่วทอง วัดบัวทอง วัดปทุมทอง ขับไปเรื่อยๆ จะเห็นป้ายศาลาธรรมด้านซ้ายมือ

แผนที่ศาลาธรรม

About the Author