Secret’s Activities : ฝึกสติ เพื่อชีวิตสตรอง

Secret’s Activities : ฝึกสติ เพื่อชีวิตสตรอง

Secret’s Activities : ฝึกสติ เพื่อชีวิตสตรอง

ฝึกสติ เพื่อชีวิตสตรอง

            เมื่อวันที่ 4 และวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา นิตยสารซีเคร็ต จัดกิจกรรมฟังและเรียนรู้ธรรม “ฝึกสติ เพื่อชีวิตสตรอง” อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข โดย คุณพศิน อินทรวงค์ เจ้าของผลงานหนังสือ หลวงปู่มั่น จอมทัพธรรม, สมถะเท้าขวา วิปัสสนาเท้าซ้าย ฯลฯ ณ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมทั้ง 2 รอบ มีผู้เข้าฟังมากกว่า 400 คน หลายท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยความตั้งใจ เพื่อรับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม พร้อมฝึกสติตามหลักอานาปาณสติอย่างง่ายที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 

_X5A0748คุณพลรัตน์  จันทร์เทพ

ทนายความ  กรุงเทพมหานคร

“ผมเป็นสมาชิกซีเคร็ตตั้งแต่เล่มแรกจนถึงปัจจุบัน และเป็นสมาชิกอุปถัมภ์ให้กับตชด. และเรือนจำ ประทับใจเรื่องของความหลากหลายในเนื้อหา ที่นำหลักธรรมมะของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตคนยุคปัจจุบันได้ดี มีตัวอย่างชีวิตของคนที่นำไปใช้ได้จริง และไม่มีเรื่องของอภินิหาร หรือหวังผลดลบันดาล  เมื่อทราบว่ามีงานนี้ ก็รีบจองที่นั่ง ผมประทับใจในตัวคุณพศิน เพราะเป็นคนหนุ่มที่มีความรอบรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีพอสมควร สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดี ผมเชื่อว่าชีวิตคนเราจะมีสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่สตินี่ล่ะครับ”

Capture-138พัณณดา ไทยตรง

นักกายภาพบำบัด รพ.ศูนย์ขอนแก่น

            “เป็น แฟนหนังสือคุณพศินค่ะ และยิ่งซีเคร็ตเป็นผู้จัดงานยิ่งรู้สึกอยากมา คิดว่าต้องดีแน่ จึงตั้งใจเดินทางมาจากขอนแก่นกับสามี มางานนี้แล้วได้อะไรเยอะเลย สิ่งหนึ่งคือหลักในการใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้น โดยเฉพาะที่คุณพศินบรรยายเรื่องการปรุงแต่งโดนใจมาก กลับไปจะพยายามปรุงแต่งให้น้อยลง หมั่นดูลมหายใจตัวเอง หาเวลาว่างเข้าวิปัสสนา ทำใจให้ดีในทุก ๆ วัน  ถ้ามีโอกาสก็อยากไปปฏิบัติกับซีเคร็ตด้วยค่ะ”

 

fa

คุณกิตติภัฏ  ชุณหวิริยะกุล และครอบครัว

โค้ชทางธุรกิจ จังหวัดสงขลา

“ผมมีโอกาสปฏิบัติธรรมครั้งแรกก็เพราะนิตยสารซีเคร็ต และเป็นแฟนนิตยสารมาหลายปี เคยอ่านหนังสือของอาจารย์พศินอ่านแล้ว เคารพในความคิดของเขา อายุน้อยแล้วยังสนใจธรรมมะ เคยตามไปที่วัดที่ท่านเคยบวชที่พัทลุง แล้วไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อด้วย เมื่อเห็นว่ามีงานนี้จึงพาครอบครัวมาฟังด้วยกัน รู้สึกคุ้มมากๆ เลยครับ ขอบคุณตัวเองมากๆ ที่ตัดสินใจมาในงานนี้ ผมเองถือว่าเป็นอาจารย์ทางโลก ช่วยให้คนประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ผมคิดว่าการให้ธรรมมะกับผู้คน เป็นอาจารย์ทางธรรมนั้นประเสริฐกว่า”

_X5A0865

คุณอัจฉรีย์  นิโรธ และ คุณนัยนา เชาวลาห์  

นักวิชาการสาธารณสุข (ข้าราชการบำนาญ) จังหวัดยะลา

“รู้จักซีเคร็ตจากร้ายนายอินทร์  สนใจเนื้อหาเพราะมีความสนใจเรื่องธรรมมะอยู่เดิม เมื่อเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือแนวนี้ แล้วนำไปปฏิบัติจึงเจอแก่นธรรมว่า จะหลุดพ้นก็คือการฝึกใจ การปล่อยวาง การรู้เท่าทันตัวเอง เมื่อรู้ว่ามีคอสอบรมสติของอาจารย์พศิน ก็รีบลงทะเบียนและจองตั๋วเครื่องบินเลย เพราะอยากฝึกเรื่องของใจ ข้อสรุปที่ได้วันนี้ คือ สติ เป็นเครื่องมือหรือหัวใจสำคัญในการมีชีวิตขณะปัจจุบันให้อยู่อย่างสบาย จงฝึกจิตอย่าปรุงแต่งและตายอย่างมีความสุข จงฝึก….อานาปานสติ”

Capture-135สดับพิณ  รัตนเรือง 

ครูสอนดนตรี กรุงเทพมหานคร 

“ธรรมมะส่งผลให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต เมื่อเข้าใจแล้ว จึงไม่จำเป็นว่าต้องมีความสุข หรือมีแต่ความทุกข์เท่านั้น  ความทุกข์ไม่ได้แปลว่าจะต้องแย่เสมอไป แต่ทุกข์ที่เราเข้าใจก็คือความตั้งอยู่ให้ได้ เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง คียเวิร์ดสำคัญก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เราจะตั้งรับได้ก็เห็นจะมีแค่สติเท่านั้น เมื่อได้มาร่วมงานในวันนี้ เป็นการยืนยันถึงสิ่งที่เราได้ศึกษามา ข้อมูลต่าง ๆ ท่านอาจารย์พสินก็ได้กรุณารวบรวมมาให้เป็นหมวดเป็นหมู่ ทำให้กระจ่างขึ้น ประทับใจทั้งการจัดกิจกรรม การช่วยเหลืออำนวยการต่าง ๆ สถานที่สวยงามน่าทำงานและทำกิจกรรมที่จะทำให้จิตใจสงบลงได้”

_X5A0766

คุณหทัยทัต  ครุกานันท์

เจ้าของธุรกิจสื่อวิทยุ จังหวัดยะลา

“พยายามศึกษาเรื่องธรรมมะด้วยตัวเองตลอด  อาศัยเปิดยูทูป ฟังธรรมมะ อ่านหนังสือธรรมมะ สวดมนต์และปฏิบัติสมาธิเท่าที่ทำได้ นั่งสมาธิตอนเช้าทุกวันก่อนเริ่มทำงาน  รู้สึกใจเย็นและปรุงแต่งความคิดน้อยลง  เมื่อเราไม่ฟุ้งซ่านจึงสามารถทำงานได้ดีขึ้น ได้มาฟังงานนี้ทำให้เข้าใจธรรมมะมากขึ้น  จะนำความรู้ที่ได้รับจากคุณพศินไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และจะถ่ายทอดหรือบอกกล่าวให้กับผู้คน  ซึ่งไม่ใช่การคาดหวัง แต่เป็นความสบายใจที่เราได้ทำ และถ้าเป็นไปได้ ในอนาคตอยากให้คุณพศินไปพูดคุยหรือบรรยายให้ชาวไทยพุทธที่อยู่ยะลาได้ฟังบ้างค่ะ”

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

0

1

2

3

4

5

About the Author