กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 4-10 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 4-10 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 4-10 กรกฎาคม 2559

งาน GOOD LIFE FAIR ครั้งที่ 2

งานมหกรรมสินค้าสุขภาพ อาหาร ความงามที่ดีที่สุด ช็อปกระจายกับสินค้า บริการ สุขภาพ อาหาร และความงามกว่า 300 บู๊ท ยกขบวนกันมาลดราคาสูงสุด 80% พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายในงาน และห้ามพลาด! ฟังบรรยายทำอย่างไรให้ชีวิตดี๊…ดี มีความสุข โดยคุณพศิน อินทรวงศ์ และคุณขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร ที่บู้ทนิตยสาร Secret

วัน: 6 – 10 กรกฎาคม 2559
เวลา: 10.00 น. – 20.00 น.
สถานที่: เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

S__3383306

13576732_1042632769154332_8509799910993975559_o

กิจกรรมฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์

กิจกรรมดีๆ จัดโดยพระภิกษุในเครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที ร่มกันสวดมนต์บทอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท : ข้อธรรมอันพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้ง หนังสือสวดมนต์ที่ใช้คือ : คู่มืออุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดมนต์พิเศษ และ

ศาสนพิธีฯ โดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

วัน: เสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
เวลา: 09:00-11.30 น.
สถานที่: ห้องโอวาทปาฏิโมกข์ ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)
ลงทะเบียน: http://register.bia.or.th/ และยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วม ณ ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ เปิดรับลงทะเบียนถึงวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม

11794143_411159102413534_4681297112837725340_o

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังการแสดงธรรม

ผ่อนคลายหลังเลิกงานด้วยกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังแสดงธรรม โดย พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ ธมฺมกาโม) วัดป่าภาวนาวิเวก จ.ราชบุรี

วัน: อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
เวลา: 18.00-20.00 น.
สถานที่: ห้องพระชั้น 3 มูลนิธิบ้านอารีย์ ซ.อารีย์ 1 ใกล้ BTS อารีย์ หรือชมการถ่ายทอดสวดมนต์ได้ที่ http://www.baanaree.net/main/index.php เริ่มเวลา 18.00 น.

lp_boonleu590216_01

อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ใช้การตามรู้การเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติธรรมของมหาสิตปัฏฐานสูตรหมวดกายานุปัสสนา ในหมวดอิริยาบถสี่แบบ เดินจงกรม(อิริยาบถบรรพ) และหมวดอริยาบถย่อยโดยรู้การเคลื่อนไหวมือ (สัมปชัญญะบรรพ) ขณะปฏิบัติ

เน้นความรู้สึกตัวแบบผ่อนคลายตามธรรมชาติและไม่หลับตา สามารถนำไปปรับให้รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวในขณะทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
สอนอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

ข้อควรทราบ
1. ผู้สมัครเข้าร่วมครั้งแรก ควรเข้าร่วม 2 วัน วันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อการฝึกปฏิบัติที่ต่อเนื่อง
2. กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้เพียงพอ
3. การแต่งกายไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว

วัน: เสาร์ที่ 9 – อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
เวลา: 9 กรกฎาคม 08:00 – 16.00 น. และ 10 กรกฎาคม 08:00-12:00 น.
สถานที่: ห้องปฏับัติธรรมชั้น 2 สวนโมกข์ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://register.bia.or.th/
สอบถาม พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน โทร. 08 7079 9128 (กรุณาโทรเฉพาะกลางวัน)

LPT-03

About the Author