กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 5-11 กันยายน 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 5-11 กันยายน 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 5-11 กันยายน 2559

ฟังธรรม โดยพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ “ชีวิตเลือกได้” โดย พระอาจารย์ชาญชัย ร่มอารมธรรมสถาน

วัน: อังคารที่ 6 กันยายน 2559

เวลา: 16.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง Convention Hall (สำนักงานใหญ่) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สอบถาม: 0-2422-9999

u487f486125fafda8ce7a1a9fc30f1c9b-9_1472785042899

 

มาตาภาวนา (หลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับสตรี 18 ชั่วโมง)

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สตรีวิถีเมืองที่มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสในการปลีกวิเวกออกจากชีวิตประจำวันเพื่อฝึกดำเนินชีวิตพรหมจรรย์ โดยมีความเชื่อว่าจิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะเป็นผู้ที่สามารถทำหน้าที่ของตน เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในทุกบทบาทได้ดีขึ้น การปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะในบรรยากาศของกัลยาณมิตร จะช่วยเสริมสร้างกำลังใจ เพิ่มพูนการเรียนรู้ในด้านข้อคิดหลักธรรม และส่งเสริมการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการฟังธรรม สนทนาและแลกเปลี่ยน (บางครั้งมีครูบาอาจารย์มาแนะนำหลักปฏิบัติ) การปฏิบัติภาวนาเฉพาะตน และกิจกรรมอาสา เพื่อนำธรรมะมาปรับใช้กับวิถีชีวิตประจำวันได้จริง

วัน: วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-11 กันยายน 2559

เวลา: วันเสาร์เริ่ม 16.00 น. สิ้นสุดวันอาทิตย์ 08.00 น.

สถานที่: ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น 2 และโถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น 2

รายละเอียด: http://register.bia.or.th/ โทร. 0 2936 2800 ต่อ 7110

20150201_-_มาตาภาวนา_for_web
อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ใช้การตามรู้การเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติธรรมของมหาสิตปัฏฐานสูตรหมวดกายานุปัสสนา ในหมวดอิริยาบถสี่แบบ เดินจงกรม (อิริยาบถบรรพ) และหมวดอริยาบถย่อยโดยรู้การเคลื่อนไหวมือ (สัมปชัญญะบรรพ) ขณะปฏิบัติเน้นความรู้สึกตัวแบบผ่อนคลายตามธรรมชาติและไม่หลับตา สามารถนำไปปรับให้รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวในขณะทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

วัน: วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-11 กันยายน 2559

เวลา: วันเสาร์ 08.00-16.00 น. วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น.

สถานที่: หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

รายละเอียด: รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/2g8aFh โทร. 08 7079 9128 (กรุณาโทรเฉพาะกลางวัน) พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน

ภาพจาก วัดสนามใน

 

ฟังธรรม พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาที่ ๒๐ วัดหนองป่าพง

วัน: อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

เวลา: 13.00 – 14.30 น.

สถานที่: ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รายละเอียด: สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

jitsabuy_overview-1-300x200-1-300x200
ฟังการบรรยายธรรม พระครูธรรมรักขิต (ภูวนาถ กตปุญฺโญ)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ “โลณผลสูตร ผลกรรมกับก้อนเกลือ” โดย พระครูธรรมรักขิต (ภูวนาถ กตปุญฺโญ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วัน: อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

เวลา: 14.00 – 16.00 น.

สถานที่: บ้านหนังสือชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

รายละเอียด: โทรศัพท์ 02 589 8410 / หรือ www.facebook.com/baannungsuea

14141834_1571413176501679_4077419033902819951_n

About the Author