กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 12-18 กันยายน 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 12-18 กันยายน 2559

กิจกรรมพักผ่อนใจประจำสัปดาห์ 12-18 กันยายน 2559

 

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังการแสดงธรรม 

ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังการแสดงธรรม โดย พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี

วัน: พฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559

เวลา: 18.00-20.00 น.ห้องพระชั้น 3 มูลนิธิบ้านอารีย์ ซ.อารีย์ 1 ใกล้ BTS อารีย์

สถานที่: หรือชมการถ่ายทอดสวดมนต์ได้ที่ http://www.baanaree.net/main/index.php เริ่มเวลา 18.00 น.

lp_somm570701_01

 

ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว)

กิจกรรมทำไอศกรีมง่ายๆ “ปั่นไอติม ชิมความสุข” ให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้เราออกแบบมาเพื่อให้เรียนรู้สติ และกระบวนการเห็นทุกข์ด้วยประสบการณ์ของตนเอง รวมถึงการเรียนรู้อื่น ๆ ในทุกขั้นตอน

วัน: เสาร์ที่ 17 กันยายน 2559

เวลา: 10.00-12.00 น. รอบครอบครัว 13.00-16.00 น. รอบบุคคลทั่วไป

สถานที่: โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

รายละเอียด: คลิกอ่านได้ที่ http://bit.ly/1LpdooC กำลังเปิดรับจำนวน 30คน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ http://register.bia.or.th/ (เปิดรับลงทะเบียนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559)

20160129sm2

 

บวชเนกขัมมะบารมีที่วัดชลประทาน

“ตถาตา” ความเป็นอย่างนั้น, ความเป็นเช่นนั้น, ภาวะที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของมันอย่างนั้นเอง คือเป็นไปตามเหตุปัจจัย (มิใช่เป็นไปตามความอ้อนวอน ปรารถนา หรือการดลบันดาลของใครๆ) เป็นชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกกฎ ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปัจจยตา

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม “รุ่นตถาตา ก้าวหน้าในทางธรรม” รุ่นที่ 77-80 ในเดือนกันยายน

ระหว่างวันที่: 16-18, 23-25 และ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2559 หลักสูตร “บวชเนกขัมมะบารมี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (บศสอ.)”

สถานที่: วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี ลงทะเบียนเข้าอยู่วัดเวลา 15.00-16.30 น.

ติดต่อสอบถาม: พุทธอาสา= 091 817 9693, 093 889 0885

-ประธานหลักสูตรฯ พระสุจินตนินท สุภกโร, ดร. = 081 049 6644
-รองประธานหลักสูตรฯ พระสมุห์อาทิตย อธิปัญโญ= 081 101 4632
-เลขานุการหลักสูตรฯ พระมหาถาวร ถาวโร= 083 770 2619

14285638_142294066223180_1620022396_o

 

ทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกันยายน

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.) ชวนทุกท่านมาทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกันยายน

วัน: อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

เวลา: 08:30 น.

สถานที่: ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ โทร. โทรศัพท์ 02 455 2525

14232441_10154558323874744_4967026362721975183_n

 

ฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูโอภาสวุฒิกร

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน สาขาวัดหนองป่าพงที่ 20 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัน: อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

เวลา: 10.00 – 11.30 น.

สถานที่: บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2

รายละเอียด: สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-448-3392 เวลาทำการ 9.00 – 18.00 น. หยุดวันพุธ

jitsabuy_overview-1-300x200-1-300x200

About the Author