วิชาลำบาก ยากจน ขาดแคลน (1)  : พระราชญาณกวี

วิชาลำบาก ยากจน ขาดแคลน (1)  : พระราชญาณกวี

วิชาลำบาก ยากจน ขาดแคลน (1)  : พระราชญาณกวี

ยิ่งพัฒนา ยิ่งย่ำแย่ ยิ่งมีมาก ยิ่งยากจน ยิ่งเรียน ยิ่งโง่ โรงเรียนดีอาจมิใช่การศึกษาที่แท้จริงเราพัฒนาโลกกันอย่างไร นับวันคนบนโลกยิ่งเห็นแก่ตัว กักตุน โกงกินไม่สิ้นสุดเราพัฒนาการศึกษากันอย่างไร ยิ่งเทคโนโลยีสูง สมรรถนะของผู้เรียนยิ่งแย่ลงเราสร้างคนกันอย่างไร ยิ่งสร้าง ยิ่งขาดคุณภาพ ยิ่งงบประมาณมาก ยิ่งวิจัยมาก กลับสร้างปัญหามาก

ข้าพเจ้าบ่นเพราะมองเห็นข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ออกมาในทางตรงข้ามกับที่คาดหวัง เช่น เด็กไทยไม่แตกฉานในภาษาไทยเด็กไทยวัยมัธยมศึกษาท้องตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน หลายคนแก้ปัญหาด้วยการทำแท้ง บางคนคลอดแล้วทิ้ง จบปริญญาตรีแล้วตกงานปีละ 3 แสน เพราะไร้ควาอดทน ไร้ความสามารถ ขาดทักษะ เรียนเพื่อให้ได้ปริญญาเพียงอย่างเดียว เรามีมหาวิทยาลัยมากมายกว่าหลายประเทศในโลก แต่คนของเรากลับขาดคุณภาพอย่างน่าใจหาย

เห็นทีจะต้องตั้งสติกันให้ได้แล้วว่า ความอุดมสมบูรณ์ในด้านงบประมาณไม่ใช่คำตอบของการสร้างคน แต่ความลำบาก ยากจนขาดแคลน คือวิชาสร้างคน เจ้าสัวทั้งหลายสร้างชีวิตได้เพราะตระหนักว่าตนลำบาก ยากจน และขาดแคลน

หลัก 3 ประการนี้เป็นวิชาที่ฝึกคนให้มีความอดทน รักกันเห็นใจกัน ข้าพเจ้ายังนึกถึง “ประเพณีลงแขก” ออกแรงช่วยกันว่าเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาชาติ เพราะไม่ต้องว่าจ้างแรงงาน หากแต่ออกแรงช่วยกัน ทำให้ได้ใจ ได้ความรัก ได้ความร่วมมือ เชื่อถือกันมีความรักที่บริสุทธิ์ต่อกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ฝึกการเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ล้อมรั้วบ้านด้วยกำแพงสูง กีดกันสายตาคนอื่น

วิชาลำบาก ยากจน และขาดแคลน จะเป็นแกนหลักในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เข้าใจชีวิต ไม่ใช่แบมือขอ รอรับการช่วยเหลือจากพ่อแม่ ญาติมิตรตลอดเวลา พอเจอปัญหาอุปสรรคก็ถอดใจเอาง่าย ๆ เพราะไม่เคยลำบากมาก่อน

จะทำอย่างไร…ในสถานศึกษาจึงจะมีบทเรียนเรื่องความลำบาก ยากจน และขาดแคลน เอาไว้ทดสอบ ฝึกฝนเยาวชนของชาติให้มีความอดทน อดกลั้น มุมานะ บากบั่น ไม่หวั่นไหวต่อการสร้างอนาคต

หรือว่า…ข้าพเจ้ากำลังฝันกลางวัน! 

About the Author