นางสิริมา หญิงงามเมืองแห่งกรุงราชคฤห์

นางสิริมา หญิงงามเมืองแห่งกรุงราชคฤห์

นางสิริมา หญิงงามเมืองแห่งกรุงราชคฤห์

ในสมัยพุทธกาล ที่กรุงราชคฤห์ มีหญิงงามเมืองคนหนึ่งชื่อสิริมา นางเป็นผู้หญิงที่มีความงดงามมาก ใครปรารถนาจะได้ร่วมอภิรมย์กับนาง จะต้องจ่ายทรัพย์ต่อหนึ่งคืนสูงถึง 1,000 กหาปณะ นางจึงร่ำรวยด้วยอาชีพโสเภณีชั้นสูง ความงดงามของนางเป็นที่เลื่องลือตั้งแต่พระราชา ไปถึงชาวบ้าน พ่อค้า แม้กระทั่งพระภิกษุรูปหนึ่ง ก็ยังหลงใหลนางขนาดกินไม่ได้ นอนไม่หลับ เอาแต่รำพึงถึงนางเพียงอย่างเดียว

หลังจากนั้นไม่นาน ปรากฏว่านางสิริมาป่วยเป็นโรคร้ายแรงและเสียชีวิต เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องการตายของนางและทราบเรื่องพระภิกษุที่หลงใหลในรูปของนาง ก็ทรงเห็นเป็นโอกาสแสดงธรรมสั่งสอนภิกษุรูปนั้นรวมทั้งประชาชนคนอื่นๆ พระองค์จึงออกอุบายให้ผู้คนคลายหลงในรูปและเห็นสัจธรรม โดยทรงขอให้พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นราชคฤห์เก็บศพนางสิริมาไว้เสียก่อน อย่าให้กาและสุนัขกัดกิน

จนกระทั่งวันที่ 4 พระพุทธองค์ก็ทรงชวนพระภิกษุทั้งหลาย รวมถึงพระภิกษุรูปนั้นที่ฉันข้าวไม่ลงเพราะพิษรัก มาดูศพนางสิริมา หญิงงามที่ใครๆ ต่างถวิลหา

สภาพตัวของนางสิริมาตอนนี้ทั้งขึ้นอืด ผิวหนังปริแตก น้ำเลือดน้ำหนองเน่าไหลเยิ้มไปทั่วร่างกาย พระเจ้าพิมพิสารป่าวประกาศว่า ใครต้องการตัวนางสิริมา ให้นำทรัพย์ 1,000 กหาปณะมาแลกเหมือนเช่นเคย แต่ปรากฏว่าไม่มีใครยอมรับเอาไป แม้จะลดราคาลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสุดท้ายให้เปล่า ก็ไม่มีใครเอา ทั้งๆ ที่แต่เดิมนางเป็นที่แย่งชิงของชายทั่วเมือง

สุดท้ายพระพุทธองค์จึงกล่าวว่า

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงดูมาตุคามซึ่งเป็นที่รักของมหาชน ในกาลก่อน ชนทั้งหลายในพระนครนี้แล ให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้ว ได้ (อภิรมย์) วันหนึ่ง บัดนี้ แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าๆ ก็ไม่มี รูปเห็นปานนี้ ถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงดูอัตภาพอันอาดูร”

เมื่อจบพระธรรมเทศนาลง หลายคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็รู้แจ้งเห็นธรรม แม้ภิกษุที่ติดใจร่างกายของนางสิริมายิ่งนักก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลในตอนนั้นเอง

About the Author