ท่าทีต่อชีวิต คือสิ่งลิขิตความเป็นคุณ – ปิยสีโลภิกขุ

ท่าทีต่อชีวิต คือสิ่งลิขิตความเป็นคุณ – ปิยสีโลภิกขุ

ท่าทีต่อชีวิต คือสิ่งลิขิตความเป็นคุณ – ปิยสีโลภิกขุ

ท่าทีต่อชีวิต

เรื่อง ปิยสีโลภิกขุ

 

ทัศนคติของเราส่งผลต่อชีวิตอย่างคาดไม่ถึง ดังผลการวิจัยในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่แบ่งนักเรียนออกเป็นสองห้องตามคะแนนเฉลี่ย ทั้งสองห้องนี้มีกลุ่มคะแนนสูง – กลาง – ต่ำใกล้เคียงกัน แต่ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้รับคำชี้แจงว่า ห้อง ก.เรียนเก่ง ห้อง ข.เรียนไม่เก่ง

นักเรียนทั้งหมดเรียนในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน แต่ผลการสอบปลายภาคปรากฏว่านักเรียนห้อง ก.สอบได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าห้อง ข.เกือบทุกคน

นักวิจัยที่เฝ้าสังเกตอธิบายว่า ในช่วงเริ่มต้น นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลการเรียนใกล้เคียงกัน แต่เมื่อทัศนคติต่างกัน ทำให้ผลการเรียนรู้ต่างกันไปด้วย

นักเรียนห้อง ก.คิดว่าตนเองเรียนได้ดี ทำให้มีกำลังใจในการเรียนคนที่เคยได้คะแนนต่ำก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ส่วนนักเรียนห้อง ข.รู้สึกว่ายังไงก็ไม่เก่ง ไม่รู้จะตั้งใจเรียนไปทำไม คะแนนจึงแย่ไปด้วย ทั้งๆ ที่เคยได้คะแนนดีมาก่อน

ผลการวิจัยชวนให้ตั้งคำถามถึงโรงเรียนที่แบ่งนักเรียนเป็นห้องคิงห้องควีน ไปจนถึงห้องบ๊วยสุด การแบ่งอย่างนี้เป็นการส่งเสริมหรือทำลายกันแน่ โชคดีว่าสมัยที่เป็นนักเรียนถูกจัดให้อยู่ในห้องเรียนดีมาตลอด หากถูกจัดให้อยู่ห้องบ๊วยมาตั้งแต่ต้น ไม่แน่ใจว่าจะตั้งใจเรียนเหมือนเดิมหรือไม่

Next Page »

About the Author