ตอบคำถาม เรื่อง จิตสุดท้าย โดยคุณพศิน อินทรวงศ์

ตอบคำถาม เรื่อง จิตสุดท้าย โดยคุณพศิน อินทรวงศ์

ตอบคำถาม เรื่อง จิตสุดท้าย โดยคุณพศิน อินทรวงศ์

วันก่อนคุณพศินมาไขข้อข้องใจเรื่อง “กรรม” จนหลายคนกระจ่างกันไปแล้ว คราวนี้ Secret รวบรวมคำถามเรื่อง “จิตสุดท้าย” พร้อมคำตอบเคลียร์ๆ จากคุณพศินมาฝากค่ะ

 

ผู้อ่านถาม: ที่ว่าจิตสุดท้ายก่อนตายแม้ว่าเราจะทำความดี แต่จิตสุดท้ายก่อนตายเราอาจคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีบางเรื่องหรือเรื่องเล็กน้อยที่เรารู้สึกผิดเราจะไปเกิดในที่ไม่ดีเลยหรือคะอย่างนี้เหมือนว่าความดีที่เราทำมาในชีวิตนั้นไม่สูญเปล่าหรือคะ?

คุณพศินตอบ: หนึ่ง  มนุษย์ทุกคนทำทั้งกรรมดี  กรรมชั่ว  ทั้งชาตินี้  และอดีตชาติ  ไม่มีใครทำดีอย่างเดียว  หรือทำชั่วอย่างดี

สอง  ในการเวียนว่ายตายเกิด  เราเป็นมาแล้วทั้งคนดี  คนชั่ว

สาม  การเวียนว่ายตายเกิดนั้นยาวนานมากนะครับ  ไม่ว่าเราทำอะไรไว้  จะต้องได้รับผลแน่นอน  ไม่มีคำว่าสูญเปล่า  แต่ที่เรารู้สึกว่า  บางครั้งเหมือนไม่ยุติธรรม  เพราะเราไม่เคยรู้ว่า  ชาติก่อนๆ ใครทำอะไรมาบ้าง  เรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องที่จะตัดสินไปตามสิ่งที่ตาเห็นไม่ได้เลย  เช่นบางคนเป็นคนดีมาก  แต่ชาตินี้ถูกโกงตลอด  ย่อมหมายความว่า  เขาคงเคยไปทำอะไรมาก่อนหน้านั้น  หรือบางคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนไม่ดี  แต่ทำไมชีวิตดี  นั่นก็ย่อมหมายความว่า  กรรมดีกำลังให้ผลเขาอยู่  หมดกรรมดีเมื่อไหร่  สิ่งที่ให้ผลต่อไปก็คือกรรมชั่ว  เช่นบางคนขี้โกง แต่ชาตินี้เขาอาจร่ำรวยมาก  แต่ชาติหน้าเขาอาจไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกแล้วก็ได้  หรือบางคนเป็นคนดีแต่ยากจนมาก  ชีวิตหลังความตาย  เขาอาจจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเสวยสุขอยู่บนสวรรค์อย่างนี้เป็นต้น

สี่  คนเราจะไปเกิดเป็นอะไรนั้น  อยู่ที่จิตสุดท้าย  คนที่ทำความดีมากกว่าความชั่ว  เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะไปดี  แต่ไม่ได้หมายความว่า  จะไม่มีโอกาสลงอบาย  ถ้าต้องการปิดอบายได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีทางเดียวเท่านั้น  คือเราต้องสำเร็จเป็นอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันขึ้นไป

คลิกที่เลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านต่อหน้าถัดไป

Next Page »

About the Author