ตอบคำถาม เรื่อง ธรรมดับทุกข์ โดยคุณพศิน อินทรวงศ์

ตอบคำถาม เรื่อง ธรรมดับทุกข์ โดยคุณพศิน อินทรวงศ์

ตอบคำถาม เรื่อง ธรรมดับทุกข์ โดยคุณพศิน อินทรวงศ์

หลายคนสงสัยว่าเราจะสามารถนำหลักธรรมต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรและเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ก้าวหน้าในธรรม…เรื่องนี้คุณพศิน อินทรวงค์มีคำตอบให้แล้วค่ะ

 

ผู้อ่านถาม: เราจะมีวิธีจัดการกับความอิจฉาริษยา หรือการเปรียบเทียบได้อย่างไร?

คุณพศินตอบ: การคิดริษยา  การเปรียบเทียบ  หมดกำลังใจ  หดหู่  สิ้นหวัง  มีปมด้อย  ความคิดลบทั้งหมด  เกิดจากจิตไหลไปปรุงแต่ง  หนทางที่จะทำให้จิตหยุดการปรุงแต่ง  คือการทำวิปัสสนาครับ  ทางอื่นก็มีอยู่  เช่นหาอย่างอื่นทำ  หรือพยายามคิดบวก  หรือมีความรัก  พูดคุย  ปรับทุกข์  มีอยู่หลายทาง  แต่ทุกทางก็เป็นเพียงการแก้ที่ปลายเหตุ  เพราะทำได้แค่เบี่ยงเบนความคิด  แต่เดี๋ยวความคิดปรุงแต่งก็จะเข้ามาอีกเพราะการปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝน

 

ผู้อ่านถาม: ทำไมคนเราถึงคิดว่าความคิดของตนเองถูกต้องเสมอ?

คุุณพศินตอบ: เพราะคนเรามีอัตตาครับ  เมื่อมีอัตตาแล้ว  เราย่อมอยากดีกว่าเขา  เก่งกว่าเขา  วิเศษกว่าเขา  พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ละอัตตา  การละอัตตาที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการภาวนาจนเห็นการเกิดดับของสิ่งต่างๆ  ภาษาพระท่านเรียกว่า  เห็นการเกิดดับของรูปนาม  เมื่อเห็นการเกิดดับของรูปนามแล้ว  จิตจะเริ่มถอนอัตตาตัวตนลงเป็นลำดับๆ  ความคิดเข้าข้างตนเองก็จะน้อยลงเป็นลำดับเช่นกัน

 

ผู้อ่านถาม: เราจะแยก ความจริง ความเชื่อ และสิ่งที่คิดว่าจริงได้อย่างไร?

คุณพศินตอบ: ต้องศึกษา  หาองค์ความรู้ที่ถูกต้องครับ  ตราบใดที่เรายังไม่ศึกษา  เราก็จะเดาสุ่มไปเรื่อยๆ ว่าชีวิตคืออะไร  ชีวิตเป็นไปอย่างไร  และเราเกิดมาทำไม  คำถามพวกนี้จะวนเวียนไม่รู้จบ  ตราบที่เรายังไม่ศึกษาหนทางที่ถูกต้อง  เมื่อได้ศึกษาแล้ว  แม้ยังสงสัยอยู่  แต่ก็จะพอเห็นเค้าลางของความจริงที่น่าเชื่อถือ  ทำให้เกิดความศรัทธาน้อมใจปฏิบัติ  เมื่อปฏิบัติจนเห็นจริงด้วยตนเองแล้ว  เราจะแยกออกเองว่าอะไรคือความเชื่อ  อะไรคือความจริง  และแม้ยังไม่ลงมือปฏิบัติ  สิ่งที่ศึกษามาก็ยังคงเป็นเพียงความเชื่ออยู่นั่นเอง

 

ผู้อ่านถาม: การสืบต่อของจิต ภพภูมิ ถือว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นจริงได้หรือไม่?

คุณพศินตอบ: พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าภพภูมิมีจริงครับ    ถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ดูตามแนวทางของท่าน  เพราะเราคงไม่สามารถพาเทวดานางฟ้า  หรือเปรตในนรกมาออกรายการโทรทัศน์ได้ ครั้นเราจะรอไปเรื่อยๆ  จนทดลองตายด้วยตนเองก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากไปหน่อย  ในการปฏิบัติธรรมนั้น  เคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่า  ถ้าภพภูมิไม่มีจริง  จะไม่กลายเป็นปฏิบัติธรรมไปฟรีๆ หรือ  พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า  การปฏิบัติธรรมนั้นมีประโยชน์หลายประการ  ทำแล้วมีสมาธิดีขึ้น  การงานดีขึ้น  ทุกข์น้อยลง  ถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดก็นำไปสู่ภพภูมิที่ดี  และมีโอกาสนิพพานด้วย  แม้ไม่สนใจเรื่องชาติหน้าก็ยังได้ประโยชน์เบื้องต้นจากที่กล่าวไปแล้ว  อย่ามัวเสียเวลาคิดว่า  ชาตินี้ชาติหน้ามีจริงรึเปล่า  ขอแค่เราชั่งใจดูว่า  ฝึกจิตแล้วมีประโยชน์ก็ลงมือทำเถอะครับ  ทำไปเรื่อยๆ  ถ้าคุณได้ฌาน  ได้ญาณแล้ว  คุณก็จะรู้ในสิ่งที่คุณสงสัยได้ด้วยตนเอง  ไม่ต้องไปถามใครอีก  เพราะปัญหาเช่นนี้เป็นปัญหาโลกแตก  คนเห็นเองก็บอกใครไม่ได้  คนที่ไม่เคยเห็น  ก็ย่อมสงสัยเป็นธรรมดา

คลิกที่นี่! หรือกดเลข 2 ด้านล่างเพื่ออ่านหน้าถัดไป

Next Page »

About the Author