เขานอกใจ แต่ตัดใจไม่ลง ทำอย่างไรดี?…พระไพศาล มีคำตอบ

เขานอกใจ แต่ตัดใจไม่ลง ทำอย่างไรดี?…พระไพศาล มีคำตอบ

เขานอกใจ แต่ตัดใจไม่ลง ทำอย่างไรดี?…พระไพศาล มีคำตอบ

เมื่อเกิดรักสามเส้า  เราจะก้าวต่อไปอย่างไร

หลายครั้งหลายคราที่ปัญหารักสามเส้าจบลงด้วยความตายหรือการบาดเจ็บของผู้ที่เกี่ยวข้อง  คนมากมายจบปัญหาด้วยการบอกลา  แต่บางคนก็ไม่ยอมจบปัญหาเพราะไม่อยากเป็นคนถอยออกมา  ยื้อเวลาไว้อย่างนั้นส่วนอีกหลายคนก็ไม่รู้ว่าควรจะก้าวต่อไปอย่างไรดี…

เมื่อเกิดปัญหาการนอกใจขึ้นในครอบครัว  สิ่งที่ตามมาคือความปวดร้าวอย่างแสนสาหัสของผู้ที่ถูกนอกใจ  หลังจากวันนั้น  ไม่ว่า “เขา” ผู้ที่ เคย นอกใจจะทำดีด้วยแค่ไหน  แต่เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดระแวงได้ถูกหย่อนลงในหัวใจแล้ว  ก็ยากที่จะแก้ไขให้ความสัมพันธ์กลับมาดีดังเดิม

หลายคนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร  ให้อภัย  ตัดใจ  หรือมีคนใหม่  พระไพศาล  วิสาโล ได้เมตตาให้คำแนะนำไว้ในเฟซบุ๊กของท่านเกี่ยวกับ “รักสามเส้า” ไว้ว่า

Q: ถาม: พระอาจารย์คะ สามีนอกใจ พยายามสวดมนต์และแผ่เมตตาให้ทุกวัน  แต่ยังตัดใจไม่ได้เสียที ควรทำอย่างไรดีคะ

A: พระไพศาลตอบ : คุณยังตัดใจเรื่องสามีนอกใจไม่ได้  คงเป็นเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวกระแทกอัตตาของคุณอย่างแรง  การที่สามีไปมีผู้หญิงอื่นทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่มีความหมาย  ไร้คุณค่า  ยิ่งคุณรู้สึกยึดมั่นใน“ตัวกู” มากเท่าไร  ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดูถูกเหยียดหยามมากเท่านั้น  ขณะเดียวกันหากคุณยึดมั่นว่าสามีเป็น “ของกู”  ก็จะยิ่งโกรธที่เขาถูกแย่งไปจากคุณ  อาตมาอยากให้คุณพิจารณาให้ดี ๆ ว่า  ความรู้สึกที่รบกวนจิตใจของคุณเกิดจากอะไรแน่  ถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่หนีไปจากความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูนั่นเอง

ความยึดติดถือมั่นนี้แหละที่เป็นตัวการสร้างความทุกข์แก่เราอย่างแท้จริง  และนำไปสู่การซ้ำเติมตัวเอง  เพราะแทนที่จะเสียของรัก  เช่น  สามี  ทรัพย์สมบัติ  ก็เสียความสุขซ้ำเข้าไปด้วย  ไหน ๆ จะเสีย  ก็ขอให้เสียอย่างเดียวพอ  ไม่ควรเสียใจซ้ำอีก

หากคุณทุกข์ใจเพราะรู้สึกว่าได้สูญเสีย  “ของกู”  ก็ลองใคร่ครวญอย่างจริงจังว่าสามีนั้นเป็นของคุณจริงหรือ  คุณสามารถครอบครองเขาได้จริงหรือ  หรือว่าเขาเพียงแต่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเพียงเพื่อจะจากไปในที่สุด  ไม่มีทางที่คุณจะยึดเป็นของคุณได้เลยแม้แต่นาทีเดียว

หากคุณเจ็บปวดเพราะรู้สึกว่าตัวคุณไร้คุณค่าหรือถูกดูถูกเหยียดหยาม  ก็ลองใคร่ครวญดูว่า  คุณค่าที่แท้ของคุณนั้นอยู่ที่ตัวคุณเอง  อยู่ที่การกระทำและภาวะภายในของคุณ  หาได้อยู่ที่สายตาของคนอื่นไม่การที่เขาทิ้งคุณไปไม่ได้ทำให้คุณค่าของคุณลดน้อยถอยลงเลย  คนที่จะลดทอนคุณค่าของตัวคุณได้มีคนเดียวเท่านั้น  คือคุณ

อาตมาขอแนะนำให้คุณลองมองเหตุการณ์นี้ในมุมใหม่ว่า  การที่สามีทิ้งคุณไปนั้น  เป็นการฝึกให้คุณรู้จักพึ่งพาตนและกลับมาเห็นคุณค่าของตนเอง  ไม่เอาความสุขไปผูกติดกับคนอื่น  ช่วยให้คุณเป็นอิสระอย่างแท้จริง  อีกทั้งยังทำให้คุณได้เห็นถึงโทษของความยึดมั่นในตัวกูของกูและกระตุ้นให้คุณคลายความยึดมั่นดังกล่าวลง

About the Author