8 ปณิธานเตือนใจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

8 ปณิธานเตือนใจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

8 ปณิธานเตือนใจก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

วัยสูงอายุเป็นวัยที่เปราะบางทั้งทางร่างกายและจิตใจทำให้หลายคนรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขได้ยาก แต่สำหรับศาสตราจารย์ นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี ผู้เขียนหนังสือ ฉันจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข ท่านมีวิธีคิดเพื่อก้าวไปเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุข เช่น

1. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะคิดไว้เสมอว่า ฉันต้องเข้ากับใครๆ ให้ได้ทุกคน

2. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ เงินที่ฉันสะสมตลอดมา ฉันจะใช้จ่ายเพื่อความสุขของฉัน

3. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะเตือนตัวเองเสมอว่า อย่าเก็บตัวอยู่เงียบๆ

4. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะเตือนตัวเองไว้เสมอว่าฉันจะไม่เอาแต่ใจตัวเอง

5. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะคิดว่า พวกลูกๆ หลานๆอาจไม่อยู่ใกล้ชิดหรืออยู่ร่วมบ้านกับฉันก็ได้

6. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ เวลาที่ฉันแสดงอารมณ์หงุดหงิดเกรี้ยวกราดออกมา ฉันก็ขอให้ลูกหลานและพวกเด็กๆ ให้อภัยฉันบ้าง

7. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้าง

8. เมื่อฉันเข้าสู่วัยสูงอายุ ฉันจะยึดมั่นต่อคำกล่าวที่ว่า “คนเราไม่แก่เกินเรียน”

Secret เชื่อว่าหากคุณผู้อ่านคิดและทำตาม 8 ข้อข้างต้นได้เมื่อไหร่…รับรองว่าชีวิตสูงวัยจะมีแต่ความสุขแน่นอน 

 

About the Author