ช่วยคุณแม่สร้างอนาคต โดยมูลนิธิเมตตาอนันต์

ช่วยคุณแม่สร้างอนาคต โดยมูลนิธิเมตตาอนันต์

ช่วยคุณแม่สร้างอนาคต โดยมูลนิธิเมตตาอนันต์

การดําเนินชีวิตบนเส้นทางของการเป็น “แม่” นั้น ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะมีทั้งสุข ทุกข์ ความเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ ทั้งยังต้องเผชิญกับสารพัดปัญหาคละเคล้ากันไป

ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล หรือคุณแม่จีวัน เลขามูลนิธิเมตตาอนันต์และผู้จัดการโครงการช่วยแม่สร้างอนาคต ก็เช่นเดียวกัน ตัวเธอเองก็พบเจอปัญหาเหมือนแม่ทุกคน ทั้งปัญหาทางกายและใจ แต่โชคดีที่เธอมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้เพื่อการดูแลตัวเองและดูแลลูกอย่างถูกต้อง อีกทั้งเธอยังได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมจากหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม จนทำให้เธอก้าวผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้

เหตุนี้โครงการ “ช่วยแม่สร้างอนาคต” โครงการดี ๆ จากมูลนิธิเมตตาอนันต์จึงเกิดขึ้น

มูลนิธิเมตตาอนันต์ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2557 โดยกลุ่มบุคลากรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าของกิจการ ผู้ปฎิบัติธรรม จากทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ผู้ขาดโอกาสทางสังคมและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่มแม่ ๆ

มูลนิธิเมตตาอนันต์เชื่อว่าเด็กทุกคนกำลังโอบอุ้มอนาคตอันยิ่งใหญ่เอาไว้ ดังนั้นการที่แม่เลี้ยงดูลูกให้ดี จึงเท่ากับการสร้างอนาคตที่สวยงามให้แก่ลูกและสังคม มูลนิธิจึงตั้งโครงการดี ๆ ที่มีชื่อว่า “ช่วยแม่สร้างอนาคต” ขึ้นมา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มแม่ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลด้านความเป็นอยู่ของแม่และลูกที่มีคุณภาพ โดยมูลนิธิเน้นนำหลักทางการแพทย์และหลักทางพุทธศาสนามาผสมผสานกัน แล้วจัดอบรมให้กลุ่มแม่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งเรื่องการวางแผนครอบครัว ระยะก่อนการตั้งครรภ์ ช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ หลังการตั้งครรภ์ การดูแลบุตรไปจนถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทุกครั้งที่มูลนิธิเมตตาอนันต์ไปจัดโครงการช่วยแม่สร้างอนาคตตามหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ มูลนิธิจะเน้นการให้ความรู้มากกว่าให้สิ่งของ เพราะเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวไปตลอด แถมยังไม่ต้องใช้ทุนมากมาย มูลนิธิจึงนำหนังสือเรื่อง “บันทึก…ของแม่คนหนึ่ง” ซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์ของคุณแม่จีวันไปแจกให้กับแม่ ๆ

มูลนิธิเมตตาอนันต์นับเป็นหนึ่งองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอให้ผู้มีแรงใจหรือแรงกายมาช่วยกันบ่งปันความรู้ กำลังใจ และประสบการณ์เพื่อที่จะให้แม่ ๆ สู้ชีวิตและสร้างอนาคตที่ดีให้ลูก ๆ ต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับคนเป็นแม่
3 ข้อคิดสําคัญจากหนังสือ “บันทึก…ของแม่คนหนึ่ง” ที่ Secret อยากนํามาแบ่งปันในวันแม่ปีนี้…

1. แม่ควรปกป้องลูกให้พ้นอันตราย ทั้งจากคน สัตว์และสิ่งของ เพื่อให้ลูกรู้สึกได้รับความรัก ความอบอุ่นและความปลอดภัย แม่ควรเปิดใจรับฟังปัญหาลูก ไม่ว่าเรื่องเพื่อน ญาติหรือคนรอบข้าง เพื่อให้ลูกรู้ว่าเขาสามารถพึ่งแม่ได้ตลอดเวลา

2. แม่ควรให้กำลังใจ ส่งเสริมความมั่นใจให้กับลูก เพื่อให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง

3. แม่ควรสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว เพื่อนและคนอื่น ๆ ในสังคม สอนให้เขามีเมตตาและคุณธรรม สอนให้เขารู้จักแบ่งปัน ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว

คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อความรู้ดีๆ เพื่อคุณแม่ได้ หากมีที่ไหนที่คุณเห็นว่ามีคนต้องการความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ ก็สามารถบอกต่อได้ที่ www.mettaanand.org

image003
ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล (ขวาสุด) คณะกรรมการจิตอาสาและบุคคลากรทางการแพทย์ที่ไปให้ความรู้ทางการแพทย์และธรรมะให้กับคุณแม่

 

ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล และ คุณ ณัฐวรรธน์ ภรนรา กรรมการมูลนิธิและวิทยากรประจำโครงการช่วยแม่สร้างอนาคตและจิตอาสาลงพื้นที่ชุมชนเพื่อไปทํา Workshop

 

unnamed (2)
ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล และ คุณรามินเดอร์ ซิงห์ สัจญาณศรีสกุล (ตรงกลาง) ประธานมูลนิธิเมตตาอนันต์

 

unnamed
คณะจิตอาสาและวิทยากรทางการแพทย์และบุคคลากรของหน่วยงาน ที่มูลนิธิเมตตาอนันต์เข้าไปช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล
unnamed
นพ.ดร.มนตรี คุรุรัตน์สกุล (ขวาสุด) รองประธานมูลนิธิเมตตาอนันต์และวิทยากร กำลังให้ความรู้กับคุณแม่มือใหม่ด้านความรู้ทางการแพทย์

 

About the Author