เลิกกันเถอะนะ…ราคะ โทสะ โมหะ

เลิกกันเถอะนะ…ราคะ โทสะ โมหะ

เลิกกันเถอะนะ…ราคะ โทสะ โมหะ

DHAMMA ON THE MOVE

เลิกเถอะ

เรื่อง พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ  

พอเสียที ความคิดที่จะไม่ให้มีราคะ โทสะ โมหะ เลิกล้มไปเลย

ความพยายามที่จะไม่ให้เผลอ ไม่ให้โกรธ ไม่ให้เกลียด ไม่ให้รัก ไม่ให้ชัง ให้กลาง ๆ เฉย ๆ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย เอะอะอะไรก็เข้าอุเบกขา เลิกล้มโปรแกรมนี้ไปเลย มาติดตั้งโปรแกรมใหม่ดีกว่า เรียกว่า “กิเลสแมเนจเมนต์“ มีราคะ จะบริหารจัดการราคะอย่างไร จึงจะไม่ตกเป็นทาส  อยู่ในอำนาจของราคะ มีโทสะ จะบริหารจัดการโทสะอย่างไร ไม่ให้ถูกไฟโทสะครอบงำ

มีโลภะ จะอยู่กับความโลภอย่างไรจึงจะปลอดภัย ในระดับปุถุชน กิเลสยังมีทุกตัว ทุกประเภทนั่นละ
แต่เราสามารถบริหารจัดการได้นี่

ทำอย่างไรจึงจะไม่ทำในสิ่งที่เป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เรื่องแบบนี้มันเกิดอยู่แล้ว แต่เราจัดการได้

ลองใช้หลักสัมมาวายาโม ความเพียรที่ถูกต้อง ช่วยสิ กุศลที่ยังไม่เกิด จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุอันใด
อกุศลที่เกิดขึ้นมาแล้ว จะดับลงได้ด้วยเหตุอันใด

กุศลที่เกิดแล้ว  จะดำรงอยู่ได้ด้วยเหตุอันใด อกุศลที่ยังไม่เกิด  จะเพียรระวังไม่ให้เกิดได้อย่างไร ตริ  ตรึก ตรอง ให้ดีๆ แล้วประพฤติปฏิบัติไป นี่คือการใช้หนึ่งในองค์มรรคในการบริหารจัดการ

นี่คือวิธีอันชาญฉลาดในการบริหารจัดการลองดูนะ

 

About the Author