สร้างชีวิต – พระราชญาณกวี

สร้างชีวิต – พระราชญาณกวี

สร้างชีวิต – พระราชญาณกวี

สร้างชีวิต – พระราชญาณกวี

ความรักคือสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ ต้องการปลูกความรักต้องโยนผลประโยชน์ทิ้งให้หมด เพื่อเพาะบ่มความรักขึ้นมาใหม่ ทำให้เหมือนเมื่อแรกพบกันก่อนจะตกลงสร้างชีวิตร่วมกัน

งานสร้างชีวิต ถือเป็นงานหลักของมนุษย์ทุกคน ทุกคนมีครอบครัวก็หวังให้ครอบครัวมั่นคง แต่เพราะความไม่มั่นคงต่ออุดมการณ์สร้างชีวิตความไม่เอาใจใส่ต่ออารมณ์ของตนเองและคนอื่น จึงทำให้ครอบครัวล่มสลายเหมือนเรือที่ถูกคลื่นลมเพียงเบา ๆ ก็อับปาง

งานสร้างชีวิตคือการลงทุนครั้งสำคัญที่สุดของมนุษย์คนหนึ่ง พลาดแล้วอาจพลาดเลยตลอดชีวิต ของอย่างอื่นเสียหายอาจซ่อมให้ใช้อีกได้ แต่เมื่อจิตใจชำรุด เราจะใช้อะไรซ่อม

ใจที่ชำรุดย่อมแห้งผาก เงียบเหงา วังเวง ว้าเหว่ ขาดที่พึ่ง แม้จะอยู่ท่ามกลางญาติมิตรมากมายก็เหมือนอยู่เพียงตัวคนเดียว แม้จะอยู่ในเมืองใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรกับอยู่กลางป่าช้า

เราสร้างชีวิตเพื่อต้องการกำไร มิใช่เพื่อขาดทุน แต่น่าเสียดายที่บางคนขาดทุนยับเยินตั้งแต่เริ่มต้น แต่บางคนได้กำไรมหาศาล การประคองอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

ตัวชีวิตมิใช่การค้า แต่งานสร้างชีวิตอาจเปรียบได้เหมือนการค้า วันนี้อาจได้กำไรน้อย แต่ถ้าเราอดทนอดกลั้นไว้บ้างวันหนึ่งข้างหน้าอาจเป็นวันร่ำรวยมหาศาลของเรา

ร่ำรวยความรัก ร่ำรวยความดี ร่ำรวยความสุข ร่ำรวยมิตรแท้ที่จริงใจ ร่ำรวยความไว้วางใจ ร่ำรวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สิ่งเหล่านี้ทุกคนสร้างขึ้นมาได้

บางส่วนของบทความนี้นำมาจากหนังสือ อภัยทานรักบริสุทธิ์ ของท่านปิยโสภณ

About the Author