จากเป็นหรือจากตาย หากรู้วิธีก็ไม่เจ็บ (จบ) – ธรรมะก่อนนอน

จากเป็นหรือจากตาย หากรู้วิธีก็ไม่เจ็บ (จบ) – ธรรมะก่อนนอน

จากเป็นหรือจากตาย หากรู้วิธีก็ไม่เจ็บ (จบ) – ธรรมะก่อนนอน

เรื่อง พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ 

เรียบเรียง ณัฐนภ ตระกลธนภาส

0

คำกล่าวที่ว่า  “จิตดวงสุดท้ายไม่ควรเข้าไปรบกวน” เป็นเรื่องจริงหรือไม่คะ  แล้วถ้าคนที่เรารักกำลังจะจากไป  แต่ทุกคนในบ้านยังคงทำหน้าที่ของตัวตามปกติ  เช่น  ไปเรียน  ไปทำงาน  และถ้าวินาทีสุดท้ายไม่มีใครอยู่กับเขา  แบบนี้จะถือว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคะ
เวลาใครจะจากไป  เราควรปล่อยให้เขาได้อยู่ส่วนตัว  มีบรรยากาศสงบ ๆ ตามสมควร  เพราะจิตทุกดวงมีความสามารถในการช่วยตัวเองได้อยู่แล้ว  ยิ่งถ้าเป็นชาวพุทธ  เราคงเคยได้ยินได้ฟังคำสอนการปฏิบัติมาบ้าง  ส่วนใหญ่มีร่องจิตกันมาอยู่แล้วถ้าเราพูดมากไป  เขาจะรำคาญเปล่า ๆ
ถ้ามั่นใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องคร่ำครวญ  เพราะการคร่ำครวญทำให้ใจเขาพลอยเศร้าหมองไปด้วย  ลึก ๆ เรารู้คำตอบในใจอยู่แล้วว่าเราทำดีพอแล้วหรือยัง  ไม่ต้องไปแคร์ความคิดคนภายนอกว่าจะคิดอย่างไร  หันมาเช็กที่ใจของเราเองดีกว่าฃ

0
พระอาจารย์คิดอย่างไรกับคำพูดที่ว่า  “สิ่งที่เจ็บกว่าการจากลาคือการจากทั้งที่ยังไม่ได้ลา”
ก็ลาสิ…ลาเลย  เจอใครก็บอก  “ลาแล้วนะ  ซาโยนาระ”(หัวเราะ)  ไม่อย่างนั้นจะมาเสียดายทีหลังว่าไม่ได้ลา  อาจารย์ไม่ได้พูดเล่นนะ  เราทุกคนควรลากันให้เป็นปกติในชีวิตประจำวัน

คนส่วนใหญ่มองว่าการพูดเรื่องการจากลาไม่เป็นมงคล  ทั้งที่บางทีจากกันวันนี้  ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเจอกันหรือเปล่า  เช่น ไปทำงาน  ต้องฟันฝ่ามาก  ขึ้นทางด่วนเจอรถปาดไปมา  ระหว่างทำงานเจอเพื่อนร่วมงานร้อยแปด  ทะเลาะกันตีกันจนบาดเจ็บ  ขับรถกลับบ้านเจอรถจี้ตูด…ออกจากบ้านทีเหมือนออกสงคราม (หัวเราะ) ยิ่งในยุคต่อ ๆ ไปที่คนไม่เป็นคน  แค่เหยียบเบรกนิดหน่อย  เฉี่ยวกันเล็กน้อยก็มีเรื่องกันแล้ว  แบบนี้ยิ่งต้อง “ลา” กันก่อนจะไม่มีโอกาสได้ลา

0

เพราะเหตุนี้พระท่านจึงสวดทุกวันว่า  “เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไปได้…เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้”  ดังนั้นพอเจ็บจริง ๆใจก็ไม่ไหวตาม  เพราะเป็นของธรรมดาอย่างที่ตรึกตรองอยู่ทุกวัน

0
แต่ปัญหาคือ  เวลาคนที่เรารักจากไป  ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตาย  เราจะรู้สึกเคว้งคว้าง  ไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตดี   ถึงควรมีตัวสำรองไว้เยอะ ๆ ไง (หัวเราะ)  การไม่มีตัวสำรองท่านว่าประมาทเกินไป  เพราะถ้าไม่มีสำรองไว้  พอเขาหายไป  จากไปทุกอย่างก็จบสิ้น

0
คำว่าสำรองในที่นี้  หมายถึง  ให้มีที่พึ่งทางใจสำรองไว้บ้างอย่างลูก  สามี  ภรรยา แม้จะพึ่งได้  แต่ก็ต้องมีพลัดพรากเป็นธรรมดา  ไม่สามารถพึ่งได้ตลอดไป  เราต้องหาที่พึ่งที่แท้จริงสำรองไว้ในใจ  เช่น  พระรัตนตรัย  กรรมฐาน  อานาปานสติ  สติปัฏฐาน 4ฯลฯ  เมื่อใจมีที่พึ่ง  ที่ยึดเหนี่ยวแล้ว  ถึงจะพลัดพรากจากคนอื่นสิ่งอื่น  ใจก็จะไม่เคว้งคว้าง  เหงาเปล่าเปลี่ยว  เพราะใจมีหลักบางคนจึงบอกว่า  เมื่อปฏิบัติธรรมแล้ว  ไม่มีคำว่า “เหงา” อีกต่อไป

0
บางคนพอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่อยู่  เช่น  ลูกหลานไม่อยู่  ใจจะเวิ้งว้าง  เอ๋อ  เหม่อ  นั่งจุมปุ๊กอยู่อย่างนั้น  ไป ๆ มา ๆ เลยฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าไม่มีใครให้คุณค่าความสำคัญ  สามีไม่รักเรา  ลูกไม่รักนี่คือสัตว์โลกที่ไม่ได้สดับพระธรรม  ใจมีอวิชชาปรุงไปปรุงมา

0
ดังนั้นท่านจึงว่า  เธอจงมีที่พึ่งเถิด  อย่าอยู่โดยไม่มีที่พึ่งเลยเช่น  มีลมหายใจเป็นที่พึ่ง  เป็นเพื่อนตายที่จะไปส่งเราจนถึงจิตสุดท้ายให้ดี  ไม่ให้ส่ายแส่ซ่านไปที่อื่น
ทุกคนมีของดีอยู่ในตัวอยู่แล้ว  จงนำมาใช้  เวลาจากเป็นหรือจากตายจะได้ไม่ต้องเจ็บอีกต่อไป

 

แง่คิด เพื่อชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขจากพระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ

0
โลกนี้อยู่ได้โดยสงบสันติก็ด้วยการให้  การให้ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก  ส่วนการขอ  ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่ปรารถนาโดยเฉพาะการขอความรักขอความเห็นใจ
ถ้าเราไม่เคยมีความรัก ความปราถนาดี  ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  แล้วเราจะได้รับความเห็นอกเห็นใจความปรารถนาดี  และความรักจากผู้อื่นได้อย่างไร  ให้เถิดนะ…อย่าไปหวังเอาอะไรจากใคร ๆ มากนักเลย  ฝึกที่จะรักในการให้  ฝึกในการเป็นผู้ให้บ้างแทนที่จะรับอย่างเดียวที่สำคัญ  เมื่อให้แล้วก็ชื่อว่าได้ให้  อย่าไปหวังเอาอะไรจาก

0
การให้  มีความบริสุทธิ์ในการให้แล้วจะไม่ทุกข์…

 

About the Author