ปฏิรูปการศึกษา อย่าคิดซับซ้อนไปไกล ให้ปฏิรูปคนเป็นครูให้ได้

ปฏิรูปการศึกษา อย่าคิดซับซ้อนไปไกล ให้ปฏิรูปคนเป็นครูให้ได้

ปฏิรูปการศึกษา อย่าคิดซับซ้อนไปไกล ให้ปฏิรูปคนเป็นครูให้ได้

THE LAST SECRET
ปฏิรูปการศึกษาอย่าคิดซับซ้อนไปไกล ให้ปฏิรูปคนเป็นครูให้ได้

เรื่อง พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

คุณครูที่รัก

ครูควรมีความรู้เกี่ยวกับเด็กให้ถูกต้องว่าเด็กทุกคนมีธรรมชาติที่เหมือนกัน ไม่ว่าลูกเศรษฐีหรือยาจก หรือชนเผ่าไหน เด็ก ๆจะมีพัฒนาการตามวัย ต้องฝึกฝนอบรมเรียนรู้ให้ถูกวัย ต้องใส่ใจเรื่องการให้ คือให้รู้ว่าจะให้อะไร เวลาไหน วัยใด ถ้าเราจำแนกวัยของเด็กไม่ได้ จำแนกสิ่งที่จะให้ไม่ออก เราอาจให้ของแสลงแก่เด็กโดยไม่รู้ตัว

ของดีบางอย่างอาจกลายเป็นยาพิษถ้าให้ผิดวัย แต่วันนี้เราให้เด็กทั่วไทยใช้มือถือดูเว็บไซต์ได้อย่างเสรี รู้ไหมเรากำลังกรอกยาพิษเข้าปากเด็ก

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้กำหนดชะตากรรมเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตจะต้องใส่ใจปลูกฝังบุคลิก ลักษณะนิสัยของคนในชาติให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ดูให้ดีว่าสังคมเราขณะนี้มีปัญหาอะไร มีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหน ยกตัวอย่างเช่น จุดด้อยของเราคือคนไทยขาดวินัยไม่ตรงเวลา ขาดความอดทน เข้าแถวไม่เป็นขาดสำนึกต่อส่วนรวม ทำงานร่วมกันไม่ได้เราต้องออกแบบการเรียนและกิจกรรมงานทุกอย่างให้เกี่ยวข้องกับการฝึกคน เอาจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นให้ได้

กิจกรรมเหล่านี้ต้องทำให้ต่อเนื่องทั้งในบ้าน ในโรงเรียน ในที่สาธารณะ ทำให้เหมือนกันทุกระบบ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง

ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนแรกที่ต้องมีวินัยและจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นก่อนใครคือผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และพ่อแม่ของเด็กเพราะคนกลุ่มนี้คือแม่พิมพ์ของเด็ก อยู่ใกล้มือเด็กที่สุด เมื่อเด็กเห็นตัวอย่างดี เด็กจะทำดีตามทันที เพราะเด็กต้องการตัวอย่างต้องการคนนำทาง เมื่อทำดีเป็นนิสัย ทุกอย่างก็ง่ายขึ้น แต่ถ้าเห็นตัวอย่าไม่ดีจนเคยชินเขาก็จะเอาอย่างในทางไม่ดี เพราะเด็กเป็นผ้าขาว เด็กเป็นผู้บริสุทธิ์ ครูย้อมสีอะไรก็ออกมาเป็นสีนั้น

คุณครูที่รัก
อยากให้โลกเป็นอย่างไร กำหนดได้ที่ลูก อยากให้อนาคตชาติเป็นอย่างไร กำหนดได้ที่นักเรียน ครูคือผู้กำหนดอนาคตของนักเรียน

แปลว่า อยากให้ชาติเป็นอย่างไร ให้ฝึกเด็ก อยากให้เด็กเป็นอย่างไร ให้ฝึกครูอยากได้ครูดี ต้องคัดคุณภาพคนเข้ามาเรียนครูให้ได้ หมดเวลาแล้วสำหรับการเอาคนเฉื่อยชา มาสาย ขายตรงมาเป็นครู

ได้ครูดีเท่ากับนำเพชรเข้าประเทศ ครูดีคือทองคำที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับชาติบ้านเมืองเราเอาตะกั่วมาค้ำประกันเงินคงคลังของชาติไม่ได้ฉันใด ก็ไม่ควรเอาคนขาดวิญญาณครูมาเรียนครู

เพราะครูเปรียบเสมือนเงินคงคลังประกันชาติ

About the Author