ใช้แล้วทิ้ง - ทิ้งแล้วใช้

ใช้แล้วทิ้ง - ทิ้งแล้วใช้

ใช้แล้วทิ้ง - ทิ้งแล้วใช้

ใช้แล้วทิ้ง - ทิ้งแล้วใช้

เรื่อง พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ)

เมื่อก่อนคนมีค่านิยมว่า ของดีคือของทน ใช้ได้นาน ถือว่าคุณภาพดี แต่ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไป คนเบื่อง่าย ชอบอะไรใหม่ ๆ ตลอดเวลา ไม่ต้องการจำเจอยู่กับสิ่งใด ตื่นเต้นกับรูปลักษณ์ใหม่ ๆ เทคโนโลยียิ่งใหม่ยิ่งดี ทำให้ต้องหาทางเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ของเก่ากลายเป็นขยะ และวันนี้ขยะกำลังล้นโลก

ค่านิยม “ใช้แล้วทิ้ง” กำลังระบาดหนักทั่วทุกมุมโลก เพียงแก้วกาแฟแทนที่จะเก็บไว้ใช้ได้อีกก็ใช้แล้วทิ้ง ขวดน้ำก็นิยมพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ของดีต้องราคาถูก รูปทรงใหม่เสมอ โลกวันนี้แตกต่างจากวันก่อนอย่างสิ้นเชิงการนำเสนอของใหม่จึงอยู่ในตลาดการแข่งขันอย่างสูงของนักการตลาด

การแข่งขันเช่นนี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันของกิเลส ยั่วยุให้เกิดกิเลส ให้อยากทดลอง อยากซื้อ อยากทิ้งของเก่า ทดลองของใหม่

ในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลง คืออนิจจังนั้น นับว่าเป็นคำสอนที่ชัดเจน เห็นได้ในยุคปัจจุบันวันนี้แม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้า ยังมีบางกลุ่มพยายามจะดัดแปลงแต่งเติม เพราะเบื่อของเก่า อยากทดลองของใหม่ โดยอ้างว่า โลกก้าวหน้าไปมากแล้ว จึงเกิดลัทธิพิธีกรรมรูปแบบแปลก ๆ ขึ้นมากมาย

ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่า ต่อให้โลกหมุนเร็วเพียงใด สุดท้ายก็หมุนกลับมาที่เดิมคือโคจรกลับมา ณ จุดเริ่มต้น เพราะจุดเริ่มต้นกับปลายทางคือจุดเดียวกัน กิเลสของมนุษย์ในอดีตกับมนุษย์ในวันนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย คือมนุษย์ยังคงมีราคะ โทสะ โมหะอิจฉา พยาบาท เคียดแค้นชิงชัง เบียดเบียนกันไม่สิ้นสุดเหมือนเดิม

ยิ่งเราวิ่งตามความต้องการของโลกมากเท่าใด เรายิ่งตามไม่ทันโลก แต่ถ้าเราหยุดวิ่งตามเสียบ้าง โลกจะหมุนกลับมาหาเราเอง

ทรัพยากรบนโลกใบนี้มีจำกัด ประหยัดกิน ประหยัดใช้กันบ้างก็ดี ยิ่งโลกเจริญเร็วทรัพยากรของโลกก็ยิ่งหมดไปเร็ว วันนี้ขยะล้นโลกแล้ว เราจำเป็นต้องนำของที่ใช้ได้กลับมาใช้อีกให้ได้มากที่สุด จนกว่าสิ่งนั้นจะใช้การไม่ได้ นั่นแหละคือการคุ้มครองโลก

ในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธ การรักษาคุ้มครองโลกทำได้ง่ายนิดเดียว เพียงแต่ฝึกหัดขัดใจตัวเอง ไม่ตามใจอยาก อย่าใช้แล้วทิ้ง นำสิ่งที่ทิ้งกลับมาใช้อีก

เพียงเท่านี้ วิถีชีวิตของท่านจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

About the Author