ความปรารถนาที่ถูกมองข้าม – พระไพศาล วิสาโล

ความปรารถนาที่ถูกมองข้าม – พระไพศาล วิสาโล

ความปรารถนาที่ถูกมองข้าม – พระไพศาล วิสาโล

JOYFUL LIFE & PEACEFUL DEATH

 

ความปรารถนาที่ถูกมองข้าม

เรื่อง พระไพศาล วิสาโล

 

เมื่อพบว่าคนรักป่วยด้วยโรคร้าย อาการลุกลามจนอยู่ในระยะสุดท้ายสุดวิสัยที่จะเยียวยาให้หายได้ สิ่งเดียวที่ผู้คนส่วนใหญ่นึกออกคือทำทุกอย่างเพื่อยืดชีวิตของเขาให้ยืนยาวที่สุด อะไรที่ช่วยให้อยู่ได้นานขึ้นก็ดิ้นรนไปหามาให้เขา

เมื่อเขาอาการเพียบหนัก ความหวังสุดท้ายคือหมอและโรงพยาบาล วลีที่หมอได้ยินจากญาติผู้ป่วยคนแล้วคนเล่าคือ “ทำทุกอย่างเลยนะหมอ” ผลก็คือ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวนไม่น้อยถูกนำมาที่ห้องไอซียู โดยมีท่อสอดใส่ทั่วร่างกายและถูกกำกับด้วยเครื่องนานาชนิด หลายคนสิ้นชีวิตในสภาพดังกล่าว

การยืดชีวิตของผู้ป่วยให้นานที่สุดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในความรู้สึกของลูกหลานและญาติ แต่นั่นอาจไม่ใช่ความต้องการสูงสุดในความนึกคิดของผู้ป่วยก็ได้ ความปรารถนาอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยคือ เจ็บปวดให้น้อยที่สุดอยากอยู่ใกล้คนรัก ไม่เป็นภาระของลูกหลาน อยากมีสติรู้ตัวจนสิ้นลม และอยากตายอย่างสงบ

อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่ไม่ค่อยมีใครรับรู้ความปรารถนาดังกล่าวของผู้ป่วย สาเหตุสำคัญเพราะญาติมักคิดแทนผู้ป่วยหาไม่ก็เอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่ ทนไม่ได้ที่จะเห็นคนรักจากไปทั้ง ๆ ที่มีโอกาสยืดชีวิตต่อไปได้ จึงตัดสินใจแทนผู้ป่วยด้วยความหวังดี ผลที่ตามมาคือ ผู้ป่วยนอนทุกข์ทรมานอยู่ในห้องไอซียู แม้จะมีลมหายใจยืนยาวขึ้น แต่คุณภาพชีวิตกลับถดถอย หลายคนส่งสายตาวิงวอนขอกลับบ้าน หรือขอให้ถอดท่อช่วยหายใจ แต่ลูกหลานก็ทำอะไรไม่ได้ นอกจากรอให้ผู้ป่วยสิ้นลมไปเอง

มีกรณีมากมายที่ชี้ชัดว่า การทำทุกอย่างเพื่อยืดชีวิตผู้ป่วยนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลย มีวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นเช่น การช่วยให้เขาสุขสบายมากที่สุด เจ็บปวดน้อยที่สุด โดยไม่เน้นการยืดชีวิตให้ยืนยาว ดังนั้นแทนที่จะระดมเทคโนโลยีนานาชนิดมาใช้กับผู้ป่วยจนอยู่ในสภาพทุกข์ทรมาน ควรช่วยประคับประคองให้เขาได้ทำสิ่งที่อยากทำมากที่สุดในวาระสุดท้ายขณะเดียวกันแทนที่จะมุ่งแทรกแซงร่างกายด้วยวิธีการที่รุนแรงควรหันมาดูแลจิตใจควบคู่กับการลดความทุกข์ทรมานทางกายหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ช่วยประคองคุณภาพชีวิตของเขาให้อยู่ในสภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

วิธีการหลังนั้นเป็นการให้ทางเลือกแก่ผู้ป่วย เพราะแทนที่จะอยู่ห้องไอซียูจนสิ้นลม ก็อาจกลับมาอยู่บ้านก็ได้ในหลายประเทศมีการสร้างสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice) ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล แม้ใช้เทคโนโลยีไม่มาก ทุนรอนก็น้อยกว่า แต่ปรากฏว่าผู้ป่วยที่เลือกวิธีการหลังได้รับผลดีอย่างเห็นได้ชัด

ในสหรัฐอเมริกามีการวิจัยพบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายที่อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ถูกปั๊มหัวใจหรืออยู่ในห้องไอซียูนั้น มีคุณภาพชีวิตในช่วงอาทิตย์สุดท้ายย่ำแย่กว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีการดังกล่าวเลย ยิ่งกว่านั้นยังพบว่า ผู้ป่วยที่เลือกอยู่ในสถานดูแลระยะท้ายทุกข์ทรมานน้อยกว่า ช่วยตัวเองได้มากกว่า สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดีกว่า และมีชีวิตยืนยาวกว่า

ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ การวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะท้ายจำนวน 151 คนของโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์ เมื่อปี2553 พบว่า ผู้ป่วยที่เลิกรับเคมีบำบัด (คือไม่คิดยื้อชีวิตให้ยืนยาวขึ้น) แล้วหันมาใช้วิธีแบบประคับประคองในสถานดูแลระยะท้าย นอกจากจะมีความทุกข์ทรมานน้อยกว่าผู้ป่วยที่ใช้เคมีบำบัดแล้ว ยังมีชีวิตยืนยาวกว่าคนกลุ่มหลังถึงร้อยละ 25 ด้วย

การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะระยะสุดท้าย เราจะคำนึงแต่การเยียวยาทางกายหาได้ไม่ การดูแลจิตใจก็สำคัญอย่างยิ่งการยื้ออวัยวะต่าง ๆ ให้อยู่นานขึ้น ยืดลมหายใจให้ยืนยาวขึ้นไม่ควรเป็นจุดหมายสำคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสิ่งสำคัญกว่าคือ การช่วยให้เขาสุขสบายทั้งกายและใจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ไม่พึงคำนึงถึงแต่ปริมาณหรือตัวเลขของสัญญาณชีพ แต่ควรให้ความสำคัญแก่คุณภาพชีวิตของเขาด้วย

ใช่หรือไม่ว่าประการหลังคือสิ่งดีที่สุดที่เราควรมอบให้แก่คนรักก่อนที่เขาจะสิ้นลม 

การยืดชีวิตของผู้ป่วยให้นานที่สุดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในความรู้สึกของลูกหลานและญาติแต่นั่นอาจไม่ใช่ความต้องการสูงสุดในความนึกคิดของผู้ป่วย

About the Author