“ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อ ๆ” ฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวทีละขั้นตอน 

“ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อ ๆ” ฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวทีละขั้นตอน 

“ลืมตาเคลื่อนไหว ใจฮู้ซื่อ ๆ” ฝึกเจริญสติแบบเคลื่อนไหวทีละขั้นตอน 

เป็นวิถีปฏิบัติของ หลวงพ่อเทียนจิตฺตสุโภ ที่สอนให้ผู้ปฏิบัติเจริญสติแบบรู้สึกตัวอยู่เสมอ ด้วยการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ และขณะเคลื่อนไหวก็รับรู้เพียงว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไปเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเพ่ง ภาวนา บังคับจิต หรือหลับตา ซึ่งการรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวนี้เป็นพื้นฐานของการรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดในขั้นถัดไป

พระอาจารย์นิเพ็ญ อมโร พระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดสนามใน กล่าวว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเป็นอุบายที่ทำให้มนุษย์เกิดปัญญารู้แจ้งและรู้จริง

“การปฏิบัติขั้นแรกเราอาจรู้เท่าทันเพียงการเคลื่อนไหว แต่เมื่อพัฒนาไปเรื่อย ๆ จะเริ่มรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ รู้กระบวนการทำงานของจิตว่าปรุงแต่งอย่างไร เพราะเหตุใดเราจึงเป็นทุกข์ เมื่อนั้นปัญญาก็จะงอกเงย”

ทั้งนี้พระอาจารย์นิเพ็ญแนะนำว่า วิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเหมาะสำหรับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะปกติมนุษย์ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย ลืมตา คิด และมีอารมณ์อยู่เสมอ ฉะนั้นจึงปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเฉพาะเวลามาปฏิบัติธรรมเท่านั้น ทั้งยังเหมาะกับคนทุกจริต เพราะเมื่อเราพัฒนาจนเห็นความคิดได้เมื่อไร จริตทั้งหลายที่เคยหลงยึดไว้ก็จะลดหรือเบาบางลงไปเอง และหากปฏิบัติเป็นประจำก็จะค้นพบหนทางแห่งความสงบสุขได้ไม่ยาก

 

วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามคำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มีดังนี้

1.นั่งท่าตามสบายโดยวางมือที่หน้าขาทั้งสองข้าง

1

2.พลิกมือขวาตะแคงขึ้นช้าๆ

2

3.ยกมือขวาขึ้นในระดับหัวไหล่

4

4.เลื่อนมือขวาวางแนบไว้ที่สะดือค้างเอาไว้ทำเช่นเดียวกันที่มือข้างซ้าย

5

5.จากนั้นเลื่อนมือขวาขึ้นทาบที่หน้าอกช้าๆ

6

6.เลื่อนมือขวาออกมาด้านหน้าระดับหัวไหล่แล้วหยุดนิ่ง

7

7.ลดมือขวาลงวางที่หน้าขาโดยตะแคงไว้

8new

8.จากนั้นคว่ำมือขวาลงวางลงบนหน้าขาทำเช่นเดียวกันที่มือข้างซ้าย

8new

 

ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาซ้ำไปเรื่อยๆ โดยทุกขั้นตอนต้องทำอย่างรู้สึกตัวอยู่เสมอ รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวทุกขณะ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติ

อานิสงส์อันเกิดจากการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนั้น พระอาจารย์นิเพ็ญกล่าวว่า “หากเจริญสติติดต่อกันเหมือนลูกโซ่หรือทำอย่างสม่ำเสมอ ชีวิตจะมีแต่ความสงบจิตใจเป็นปกติ ไม่ติดอยู่ในความคิด ไม่มีทิฏฐิมานะ กิเลสทั้งหลาย เช่น รัก โลภโกรธ หลง การยึดมั่นถือมั่นก็จะคลายออกเราจะไม่ทุกข์และไม่สร้างกรรมอีกต่อไป”

“มนุษย์ส่วนใหญ่รู้เพียง รู้จำ และรู้จัก ความรู้ทั้งสองชนิดนี้ได้จากการสั่งสมประสบการณ์หรือการศึกษาเล่าเรียน แต่การ รู้แจ้ง และ รู้จริง ต้องอาศัยการฝึกสติและสมาธิเท่านั้น” พระอาจารย์นิเพ็ญ อมโร

 

วัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมที่สอนการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

1. วัดสนามใน 27 หมู่ 4 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. 08-8187-4323

2. วัดป่าสุคะโต หมู่ 8 บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โทร. 08-5411-5860

3. วัดโมกขวนาราม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4346-8230 หรือ 08-6450-2390

4.  วัดโสมพนัส ตำบล นาหัวบ่อ อำเภอ พรรณานิคม สกลนคร โทร. 042-981000

 

เรื่อง กองบรรณาธิการ ภาพประกอบ วิทวัส มีเดช

 

บทความน่าอ่าน คลิก!

เช็คดูซิ! ว่าจริตแบบคุณ ควรปฏิบัติธรรมแบบไหน

เน่าหนอนฟอนเฟะ พิจารณาความไม่งาม ตามแบบอสุภกรรมฐาน

วิธีทำสมถะกรรมฐาน “พองยุบ” ทีละขั้นตอน โดยหลวงพ่อจรัญ

About the Author