“หนทางสู่ความสุข ที่ดียิ่งกว่าถูกหวย” เมื่อพระไพศาล สอนวิธีเลิกหวยแบบถาวร

“หนทางสู่ความสุข ที่ดียิ่งกว่าถูกหวย” เมื่อพระไพศาล สอนวิธีเลิกหวยแบบถาวร

“หนทางสู่ความสุข ที่ดียิ่งกว่าถูกหวย” เมื่อพระไพศาล สอนวิธีเลิกหวยแบบถาวร

Secret ถาม: พระอาจารย์คะ พอจะมีหลักธรรมข้อใดบ้างที่คนชอบเล่นหวยควรยึดถือไว้ และทางพุทธศาสนา มีวิธีไหนทำให้เลิกติดหวยได้อย่างถาวรบ้างคะ

 

พระไพศาล วิสาโล ตอบ:

ผู้ที่ติดอบายมุข เช่น การพนัน หรือหวย เพราะยังไม่เห็นชัดถึงโทษของมัน  ดังนั้นจึงพึงระลึกถึงโทษของมันอยู่เสมอ ซึ่งพระพุทธองค์ได้จำแนกไว้ 6 ประการคือ

1. เมื่อชนะย่อมก่อเวร

2.เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป

3.ทรัพย์หมดไป ๆ เห็นชัด ๆ

4.เมื่อเข้าที่ประชุม ผู้คนย่อมไม่เชื่อถือถ้อยคำ

5.เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง

6. ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าจะเลี้ยงลูกเมียไม่ไหว

 

ผู้ที่ติดอบายมุขและเลิกไม่ได้นั้น กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้ว เป็นเพราะขาดสัมมาทิฏฐิ   คือ ยังเชื่อในเรื่องโชค มากกว่าเชื่อในความเพียรของตน รวมทั้งเห็นเงินทองหรือความร่ำรวยเป็นสรณะ  ประการหลังนี้ คำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ น่าจะเตือนใจได้

คราวหนึ่งมีชายผู้หนึ่งมาขอเช่าพระอุปคุตที่วัดเพื่อนำไปบูชา เขาให้เหตุผลว่า บูชาแล้วจะได้รวย   เมื่อเขามากราบหลวงปู่ดู่  ท่านก็เปรยขึ้นมาว่า “รวยกับซวย มันใกล้ ๆ กันนะ”

เพื่อนของชายผู้นั้นจึงถามท่านว่า “ใกล้กันยังไงครับ”

“มันออกเสียงคล้ายกัน” ท่านตอบ

สักครู่ท่านก็ขยายความว่า “จะเอารวยน่ะ จะหามายังไงก็ทุกข์ จะรักษามันก็ทุกข์ หมดไปก็ทุกข์อีก  กลัวคนจะจี้จะปล้น ไปคิดดูเถอะ  มันไม่จบหรอก มีแต่เรื่องยุ่ง  เอาดี ดีกว่า”

 

หลายคนพอจะเห็นโทษของการเล่นหวยบ้าง และรู้ว่าเงินทองไม่สามารถให้ความสุขได้อย่างแท้จริง แต่ใจยังไม่คล้อยตามความคิดดังกล่าว  ยังหักห้ามใจให้เลิกหวยไม่ได้  พูดอีกอย่างคือ “ดีชั่วรู้หมด แต่อดใจไม่ได้”   ที่อดใจไม่ได้เพราะใจยังโหยหาความสุขจากการเล่นหวย อันได้แก่ความตื่นเต้นเร้าใจ (เหมือนเด็กติดเกม)  สิ่งที่จะช่วยได้คือ หาความสุขที่ดีกว่ามาแทนที่ เพราะหากเล่นหวยแล้ว ไม่มีความสุขอย่างอื่นมาแทนที่ ก็จะหวนกลับไปหาหวยอีก  ความสุขที่จะมาแทนที่ได้ ก็คือ ความสุขจากสมาธิ ความสุขจากการได้ทำสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ  ความสุขจากมิตรสหายและครอบครัวที่อบอุ่น เป็นต้น

อย่างไรก็ตามความสุขดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้เวลา  หลายคนอดรนทนไม่ได้ จึงมักกลับไปหาหวยอีก  ดังนั้นอีกปัจจัยที่สำคัญมาก คือ สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้กลับไปหาหวยได้ง่ายนัก  เช่น การไปอยู่ในที่ ๆ ห่างไกลจากหวย หรืออยู่ในที่ที่เล่นหวยได้ยาก (รวมทั้งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ที่จะติดต่อซื้อหวยหรือรับข่าวสารเกี่ยวกับหวย)  หากเจ้าตัวไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะทำเช่นนั้น ครอบครัวหรือมิตรสหายควรช่วยผลักดันหรือบีบบังคับกลาย ๆ ให้เขาไปอยู่ในสถานที่ดังกล่าว  หากงดเล่นหวยสักระยะ แล้วมีความสุขที่ดีกว่ามาแทนที่ เขาก็จะเลิกหวยได้ง่ายขึ้น  ปัจจัยดังกล่าว พูดด้วยภาษาธรรมก็คือ  กัลยาณมิตร และการอยู่ในประเทศอันสมควร (ปฏิรูปเทสะ) อันเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่ง

About the Author