“มีเมตตา…จนมหานิยม” เรื่องเล่าของสมเด็จโต พรหมรังสี

“มีเมตตา…จนมหานิยม” เรื่องเล่าของสมเด็จโต พรหมรังสี

“มีเมตตา…จนมหานิยม” เรื่องเล่าของสมเด็จโต พรหมรังสี

มีเมตตาจนมหานิยม

เจ้าประคุณสมเด็จฯได้ศึกษาเล่าเรียนด้านวิปัสสนากรรมฐานจากอาจารย์หลายท่านหนึ่งในนั้นคือ  สมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังในยุคนั้น  ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ก็ยังเป็นลูกศิษย์ของท่าน

เจ้าประคุณสมเด็จฯแตกฉานในทางวิปัสสนา ท่านได้ธุดงค์ไปสืบเสาะหาครูบาอาจารย์ยังที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะทุรกันดารหรือรกชัฏเพียงใด ท่านก็ตั้งใจมั่นโดยปราศจากความหวั่นไหว

ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ เห็นได้ชัดจากความเชื่อถือของผู้คนที่มีต่อตัวท่าน บรรดาผู้ใฝ่หาพระพิมพ์ “สมเด็จ”เพื่อเป็นพระประจำกายต่างเชื่อกันว่า พระผงวิเศษของท่านเป็นพระที่มีเมตตาก่อให้เกิดความนิยมยกย่องแก่ผู้ที่มีไว้เคารพบูชาหรือที่เรียกว่า “เมตตามหานิยม” เนื่องจากเป็นพระพิมพ์ที่สร้างโดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมต่อมวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างล้นพ้น แม้แต่ขโมยท่านก็ยังให้ความเมตตา

เรื่องขโมยนี้มีอยู่ว่า  กลางดึกคืนหนึ่งขณะที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯกำลังจำวัดมีโจรแอบย่องเข้ามาใต้กุฏิ  แล้วเอื้อมมือมาทางช่องโหว่ที่ปลายเท้าของท่าน  เพื่อหวังขโมยตะเกียงลานที่วางอยู่หลายดวง  แต่หยิบไม่ถึง  เจ้าประคุณสมเด็จฯรู้สึกตัวตื่นขึ้นก็ไม่ได้ร้องเอะอะโวยวาย  แต่กลับเอาเท้าเขี่ยตะเกียงไปใกล้มือขโมย  จนเจ้าขโมยคว้าเอาไปได้  นี่คือการใช้เมตตาธรรมเอาชนะความโลภ  เพราะที่สุดโจรก็กลับตัวกลับใจเลิกเป็นขโมยเพราะละอายต่อบาป


ข้อมูลอ้างอิง

ชีวประวัติ อภินิหาร  พระคาถาชินบัญชร ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)  วัดระฆัง  รวบรวมโดยบุษยเทพย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรังสี)  เรียบเรียงโดยชัย  บัญชร


 เรื่อง เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ ภาพ วรวุฒิ วิชาธร

About the Author