รู้หรือไม่! สังฆทานกับกฐินต่างกันอย่างไร

รู้หรือไม่! สังฆทานกับกฐินต่างกันอย่างไร

รู้หรือไม่! สังฆทานกับกฐินต่างกันอย่างไร

Secret เชื่อว่าหลายคนกำลังสับสนว่าสังฆทานกับกฐินมีความแตกต่างกันอย่างไร จึงจะมาเฉลยให้เข้าใจกัน

_X5A1452

สังฆะ คือ ความเป็นสาธารณะ ทาน คือการให้ ดังนั้น สังฆทาน คือการให้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในที่นี้หมายถึง การถวายทานแก่พระทั้งคณะโดยไม่เจาะจงที่พระรูปใดรูปหนึ่ง และตัวผู้ถวายเองก็ต้องถวายโดยไม่มีจิตยึดติดกับพระรูปใดเป็นพิเศษด้วย การถวายสังฆทานนี้ทำได้ทุกวัน ไม่มีระยะเวลากำหนด ของที่นำมาถวายเป็นอะไรก็ได้ที่หมู่สงฆ์ใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง ก็ถวายได้แล้ว

4.5

ส่วน กฐิน เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาครบ 3 เดือนสามารถรับมานุ่งห่มได้ การทำบุญกฐินมีขึ้นหลังเทศกาลออกพรรษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน สามารถทำได้ตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 สิ่งของที่ใช้ถวายในการทำบุญกฐิน มีผ้าขาวสำหรับตัดเย็บ สีย้อมผ้า เข็ม และด้าย แต่ปัจจุบันนิยมถวายจีวร สังฆาฏิ และสิ่งของอื่นๆ ที่นำมาถวายจะถือเป็นบริวารกฐิน ผู้ทำบุญทอดกฐินนับว่าได้กุศลแรง เพราะกฐินเป็นทานแบบจำกัดกาล ต้องทำในระยะเวลาที่กำหนด และแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น

 แต่ไม่ว่าจะเป็นการทำสังฆทานหรือกฐิน หากทำด้วยใจบริสุทธิ์ นอกจากจะได้บุญแล้ว สิ่งที่ได้อย่างแน่นอนก็คือก็คือความสุขทางใจนั่นเอง

About the Author