มาทำความรู้จัก “การเทศน์พระมาลัย”กันเถอะ

มาทำความรู้จัก “การเทศน์พระมาลัย”กันเถอะ

มาทำความรู้จัก “การเทศน์พระมาลัย”กันเถอะ

การเทศน์พระมาลัยเป็นประเพณีของไทยแต่โบราณที่นิยมเทศน์กันในงานศพมีจุดประสงค์เพื่อสั่งสอนให้ผู้คนมีความรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ  นรก - สวรรค์ และเพื่อให้เจ้าภาพหรือญาติผู้ตายคลายความเศร้าโศกลง

IMG_2629

พระมาลัย คือ พระอรหันตสาวกรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนา  มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในคัมภีร์ “มาลัยสูตร”ซึ่งเป็นพระสูตรนอกพระไตรปิฎก ที่เล่าเรื่องในลักษณะนิทานธรรมประกอบเรื่องราวบุญญาภินิหารของพระมาลัย โดยกล่าวถึงพระเถระองค์หนึ่งนามว่า “พระมาลัยเทวเถระ”อาศัยอยู่ที่บ้านกัมโพช  โรหณชนบท ลังกาทวีป  เป็นผู้มีฤทธิ์และญาณอันสูงสุด  สามารถเดินทางไปยังเทวโลกหรือสวรรค์ และไปยังยมโลกหรือนรกได้ด้วยกำลังแห่งฤทธิ์  จึงนำเรื่องราวความสุขในเทวโลกและความทุกข์ในนรก
มาแจ้งแก่มนุษย์
การสวดพระมาลัย ประกอบด้วย ิ3 ภาค คือ  ภาคพระมาลัยท่องนรก ภาคเหาะไปบูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และภาคสนทนากับพระศรีอารยเมตไตรย

มีขั้นตอนดังนี้ 
1.พิธีเบิกโรง  เพื่อไหว้เจ้าที่  โดยใช้หมาก  พลู  ธูปเทียน  อย่างละ 9 ชิ้น  เหล้า 1 แก้ว  บุหรี่ 1 มวน  และเงินจำนวน 109 บาท

2.การสวดถามหาที่สวด เพื่อการขอที่สวด  หรือที่เรียกกันว่า  การตั้งโลง

3.สวดนโม เพื่อสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย

4.กล่าวบทฉันท์รับบท  เพื่อกราบไหว้ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ

5.กล่าวบท

About the Author