ท่าน ว. แจกยาแก้ทุกข์ 7 เม็ด 7 หลักคิดเพื่อชีวิตสุขสุดๆ

ท่าน ว. แจกยาแก้ทุกข์ 7 เม็ด 7 หลักคิดเพื่อชีวิตสุขสุดๆ

ท่าน ว. แจกยาแก้ทุกข์ 7 เม็ด 7 หลักคิดเพื่อชีวิตสุขสุดๆ

เมื่อเจอทุกข์หนัก คงเป็นเรื่องง่ายถ้าใครคนหนึ่งจะพูดว่า “จงปล่อยวาง” แต่เป็นเรื่องอยากเมื่อต้องลงมือปล่อยความทุกข์หนักนั้นให้หมดไปด้วยตัวเอง Secret จึงขอแนะนำยาคลายทุกข์ ซึ่งเป็นหลักคิด 7 ประการจากหนังสือมหัศจรรย์แห่งชีวิต” โดย ท่าน ว.วชิรเมธี มาให้ลองใช้กันดู

7 หลักคิดดีๆ เพื่อชีวีเป็นสุข

1.ความคิดดีๆ เป็นที่มาแห่งความสุข แน่นอนว่าเมื่อเรามีความคิดดีๆ โลกก็จะดีตาม ดังที่ท่านว่าไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “โลกเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลก หากมองโลกในแง่ดี ชีวิตมีแต่สิ่งรื่นรมย์ หากมองโลกในแง่ร้าย ชีวิตมีแต่ความวุ่นวายและทุกข์ระทม”

2.ปัญญาดีย่อมมีความสุข คนมีปัญญาย่อมใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อให้พ้นทุกข์ ดังนั้น สำหรับคนมีปัญญา วิกฤติอยู่ไหน ปัญญาอยู่นั่น ส่วนคนด้อยปัญญา โอกาสอยู่ไหน วิกฤติอยู่นั่น จงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา เปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์

3.ชีวิตของคนดีคือชีวิตที่มีความสุข ดังท่านว่า ดอกไม้หอมได้บางดอก แต่มนุษย์หอมได้ทุกคนหากเป็นคนดี…กลิ่นดอกไม้แม้หอมขนาดไหน ก็หอมได้แต่ตามลมเท่านั้น ส่วนกลิ่นความดีของคนดีนั้น หอมหวนทวนลมฟุ้งกระจายไปในทิศทั้งสี่ ดอกไม้ผลิบานแล้วไม่นานก็ร่วงโรย แต่ความดีของคนนั้นสถิตเป็นนิรันดร์เหนือกาลเวลา

4.ปฏิสัมพันธ์ดีก็มีความสุข คือการเลือกคบมิตร โลกนี้มีมิตรอยู่ 3 ประเภท คือ 1.บาปมิตร เพื่อนชั่ว จงอย่าคบ 2.กัลยาณมิตร เพื่อนดี จงคบ 3. พันธมิตร เพื่อนที่ผูกพันกันด้วยผลประโยชน์…จงระวัง

5.ทำงานดีก็มีความสุข ท่านว่าไว้ คนจำนวนมากเป็นทุกข์ขณะทำงาน แต่เบิกบานเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ โดยหารู้ไม่ว่า ในหนึ่งสัปดาห์มีเสาร์-อาทิตย์แค่สองวัน ฉะนั้น จงเป็นสุขขณะทำงาน จงเบิกบานขณะหายใจ

6.มองโลกในแง่ดี ชีวิตมีความสุข ผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันถูกอยู่แล้ว มีแต่ความเห็นของเราเท่านั้นที่ผิด” ใครทำความเข้าใจคำกล่าวนี้ได้อย่างลึกซึ้ง คนนั้นจะไม่ทุกข์ และจะไม่หวั่นไหวในความผันแปรของชีวิต สิ่งใดเกิดขึ้นเขาจะอุทานอยู่เสมอว่า “มันเป็นเช่นนั้นเอง”

7.ครอบครัวดีทวีความสุข ครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญของชีวิตบุตร-ธิดาคืออนุสาวรีย์ของพ่อแม่ หากลูกเป็นคนดี อนุสาวรีย์ของพ่อแม่ก็งดงาม หากลูกเลวทราม อนุสาวรีย์ของพ่อแม่ก็อัปลักษณ์

ลองนำยานี้ไปใช้ทุกวันอย่างต่อเนื่อง…รับรองความทุกข์จะหายเป็นปลิดทิ้ง

About the Author