การพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

การพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

การพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าหรือสมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ จะได้รับเครื่องประกอบเกียรติยศ ประกอบด้วย น้ำหลวง ไตรแพรทรงพระศพ พระโกศทองน้อย สมเด็จพระสังฆราชเจ้าจะได้รับพระราชทานฉัตรตาดเหลือง 5 ชั้น สมเด็จพระสังฆราชจะได้รับพระราชทานฉัตรตาดเหลือง 3 ชั้น แขวนเหนือพระโกศ เครื่องสูงทองแผ่ลวด สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลารับพระราชทานน้ำสรงพระศพ และประโคมย่ำยามถึงเที่ยงคืน พระสงฆ์สดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกลางวันและกลางคืน สำหรับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 15 วัน พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมกลางวันและกลางคืนสำหรับสมเด็จพระสังฆราช 7 วัน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อครบ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน พร้อมทั้งแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์

เมื่อถึงวันพระราชทานเพลิงศพ จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ราชรถเชิญพระโกศจากที่ประดิษฐานไปพระเมรุหลวง กระบวนแห่พระอิสริยยศเชิญพระศพ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำช่างพระเมรุ สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลารับพระราชทานเพลิงและประโคมย่ำยามถึงเที่ยงคืน พระมหากษัตริย์หรือผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่ พระเมรุ ทรงฟังเทศน์ สดับปกรณ์ เสด็จฯ ขึ้นพระเมรุทรงจุดเพลิง พระราชทานฉัตรตาดเหลือง 5 ชั้น สำหรับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า หรือ พระราชทานฉัตรตาดเหลือง 3 ชั้น สำหรับสมเด็จพระสังฆราช แขวนสุมพระบรมอัฐิบนพระเมรุ

ทั้งนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา ไม่นิยมสร้างพระเมรุสำหรับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช ที่ท้องสนามหลวงดังเช่นพิธีของเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไป แต่จะใช้เมรุที่วัดเทพศิรินทราวาสซึ่งเป็นสุสานหลวงแทน

 

ติดตามอ่านเรื่องราวสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง 19 พระองค์ ได้ในคอลัมน์ Special Stories นิตยสาร Secret ฉบับ 179 วันที่ 10 ธ.ค.2558 ปกสมเด็จพระสังฆราช

 

About the Author