ทิพย์ชยา พงศธร ตอบโจทย์ชีวิตด้วยภารกิจเพื่อสังคม

ทิพย์ชยา พงศธร ตอบโจทย์ชีวิตด้วยภารกิจเพื่อสังคม

ทิพย์ชยา พงศธร ตอบโจทย์ชีวิตด้วยภารกิจเพื่อสังคม

ริน - ทิพย์ชยา  พงศธร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

 

แม้ว่าการทำธุรกิจมุ่งแสวงหากำไรเป็นหลัก  แต่ คุณริน – ทิพย์ชยา  พงศธร ก็ไม่ลืมคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมเพราะได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก

 

“ตอนเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่มักบอกว่าไม่สนใจว่าลูกต้องประสบความสำเร็จหรือเป็นคนเก่งอะไร ขอแค่เป็นคนดีและได้ช่วยเหลือสังคมก็พอ  คุณแม่มักสอนว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราควบคุมไม่ได้  อย่าไปยึดติด  ต้องรู้จักปล่อยวาง  เมื่อโตขึ้นแล้วต้องเผชิญกับความเครียดในชีวิตไม่ว่าเรื่องอะไร  รินมักคิดถึงคำสอนของคุณแม่  แล้วก็คิดได้ว่าจะเครียดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไปทำไม  ก็เลยปล่อยวางได้”
คุณรินเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอรักการทำภารกิจเพื่อสังคมว่า
“รินเรียนที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเน้นเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสอดแทรกเรื่องนี้มาตั้งแต่อนุบาล  แต่ละสัปดาห์มีการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล
ถ้าต่ำกว่าชั้นมัธยมก็จะทำกิจกรรมอยู่ในโรงเรียน  แต่ถ้าระดับมัธยมขึ้นไปมักออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมข้างนอก  โดยเราสามารถเลือกเองได้ตามความสนใจ”
เนื่องจากคลุกคลีกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด  เมื่อต้องเข้ามาบริหารงานธุรกิจของครอบครัว  เธอจึงยังยืนหยัดที่จะส่งต่อสิ่งดี ๆ สู่สังคม
“การทำ CSR  เช่น ปลูกป่า หรือบริจาคของครั้งเดียวจบเป็นเรื่องที่ดี แต่รินคิดว่า จะทำอย่างไรให้การทำอะไรเพื่อสังคมนั้นยั่งยืน  สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องจึงเกิดเป็น 4 โครงการ  โครงการแรกคือมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งให้ทุนการศึกษาเด็กทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย  แต่ไม่ได้ให้เงินเพียงอย่างเดียว  เราทำหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยงเขาด้วย  เพราะเด็กที่ขาดแคลนส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดเงินเพียงเท่านั้น  แต่ขาดคนแนะนำแนวทางการดำเนินชีวิตให้เขาด้วย
“ส่วนเงื่อนไขในการให้ทุนของเราคือ ให้ทุนเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ้าน้องๆ ต้องการเรียนต่อสายอาชีพหรือระดับมหาวิทยาลัย เราจะส่งให้เรียนต่อ ขึ้นอยู่กับความต้องการของน้อง
เองด้วย
“โครงการที่สองคือ มูลนิธิ Enlive ช่วงที่ทำงานที่โรงแรมรายาวดี  จังหวัดกระบี่ โรงแรมให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก  เราไม่เคยทิ้งน้ำเสียลงทะเลและได้ร่วมกับผู้ประกอบการด้วยกันทำเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติ  เช่น  ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะ  ปล่อยพันธุ์ปลา  บำบัดน้ำเสีย  เมื่อก่อตั้งเป็นมูลนิธิ Enlive ซึ่งมีปรัชญาในการทำงานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์  เราออกไปแนะนำชาวบ้านและ
ชุมชนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นด้วย
“โครงการที่สามคือ  ร้านปันกัน ซึ่งขอรับบริจาคสิ่งของที่สภาพยังดีอยู่ แต่ไม่ได้ใช้แล้ว  เพื่อนำไปขายต่อแล้วนำเงินที่ได้มาเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ในมูลนิธิยุวพัฒน์  ตอนนี้ที่ร้านมี 4 สาขา  คือ  พาราไดซ์พาร์ค     เดอะไนน์  พระราม 9  เซ็นทรัลลาดพร้าว  และเทสโก้ โลตัส  พระราม 1 หากใครสนใจทำแฟรนไชส์  เราจัดสอนเรื่องการคัดของทำสต๊อกต่าง ๆ  แล้วสามารถไปเปิดร้านเองได้เลย  แต่ต้องเป็นการทำ
เพื่อสาธารณกุศลเท่านั้น
“ส่วนโครงการที่สี่ก็คือ  Food 4 Good  พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย  โครงการนี้เกิดขึ้นพร้อมกับร้านอาหาร 99 เรสท์  แบ็คยาร์ด  คาเฟ่  ที่รินดูแลอยู่  เมื่อเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร  จึงทำโครงการเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับอาหาร  ตอนนี้มีร้านอาหารมาร่วมโครงการด้วยประมาณ 30 ร้าน  โดยแต่ละร้านจะเลือกเมนูที่เข้าร่วมโครงการว่าเป็นอาหารจานใด  เมื่อลูกค้าสั่งอาหารที่เป็นเมนูที่อยู่ในโครงการ  ทุกร้านจะหักค่าอาหารของอาหารจานนั้น 10 บาทเพื่อบริจาคให้มูลนิธิ 3 แห่ง ได้แก่  มูลนิธิบ้านนกขมิ้น  มูลนิธิเพื่อเด็กพิการแห่งประเทศไทย  และสหทัยมูลนิธิ”
การที่ 3 ใน 4 โครงการเน้นช่วยเหลือเด็ก  คุณรินให้เหตุผลว่า
“เพราะเรากำลังฝากอนาคตของชาติไว้กับเด็ก ๆ ที่กำลังจะเติบโตขึ้นมา  จึงอยากให้เขาโตมาอย่างมีคุณภาพ”

 

VIP TALK K'Rin 995845 rt 1

ในฐานะผู้บริหาร  หลักคิดในการทำงานของเธอคือความสมดุล
“การสร้างความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะถ้ามัวแต่จดจ่ออยู่กับการทำงาน  บางทีอาจคิดอะไรไม่ออก  เราต้องออกไปเปิดหูเปิดตาบ้าง  มีชีวิตส่วนตัวบ้างถ้ามีชีวิตหลาย ๆ ด้าน  เราจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น  มองอะไรได้ลึกขึ้น กว้างขึ้น  ถ้าอยู่กับสิ่งเดียวตลอดเวลามันจะกลายเป็นความเคยชิน  แล้วไม่สามารถคิดหรือสร้างสรรค์อะไรใหม่ ๆ ได้
“รินเป็นคนเครียดไม่นาน  เครียดแล้วพยายามคิดแก้ปัญหา  ถ้ายังคิดไม่ได้ก็เลิกคิดไปก่อน  ไปทำอย่างอื่น  แล้วค่อยกลับมาคิดใหม่  คุณแม่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน ได้วิธีคิดแบบนี้มาจากคุณแม่
“ส่วนเรื่องการบริหารงาน  กลุ่มบริษัทของเราให้ความสำคัญกับพนักงานมาก  เราเน้นเรื่องของการดูแลคนและความเท่าเทียมกัน  ผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานธรรมดามีสวัสดิการเหมือนกัน  พนักงานจึงทำงานกับเรานานหลายปี  บางรายทำงานมาถึง 30 ปีก็มี
“ครั้งหนึ่งที่โรงแรมรายาวดีมีแขกลงไปว่ายน้ำแล้วแหวนแต่งงานหลุดในทะเล พนักงานของโรงแรมลงไปดำน้ำทั้งวันจนเจอและส่งคืนให้เจ้าของ แขกที่มาพักประทับใจมาก  เราเองก็ประทับใจในความพยายามของพนักงานคนนั้นมาจนถึงทุกวันนี้”
เมื่อถามถึงเรื่องความสำเร็จในชีวิต เธอบอกว่า
“รินไม่ได้วัดความสำเร็จจากตัวเลข แค่ได้ทำโครงการที่เราชอบ แล้วคิดว่าสิ่งที่ทำดีต่อสังคม  ดีต่อลูกค้า  พนักงานทำแล้วมีความสุข  แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว”

ความสุขจากการให้ยิ่งใหญ่เสมอ

 

 เรื่อง:อุรัชษฎา ขุนขำ ภาพ:วรวุฒิ วิชาธร ผู้ช่วยช่างภาพ:กำพล ยอดเมือง สไตลิสต์:ณัฏฐิตา เกษตระชนม์

About the Author