เปลี่ยนสิ่งที่ยากให้กลายเป็นความท้าทาย ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

เปลี่ยนสิ่งที่ยากให้กลายเป็นความท้าทาย ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

เปลี่ยนสิ่งที่ยากให้กลายเป็นความท้าทาย ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

เปลี่ยนสิ่งที่ยากให้กลายเป็นความท้าทาย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ

บางคนเมื่อเจออุปสรรคอาจเกิดความท้อแท้ได้ง่ายๆ แต่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
คิดต่างออกไป แต่ก่อนจะเล่าถึงการเปลี่ยนมุมมองความคิด ท่านเล่าถึงเส้นทางการทำงานว่า

“ตอนเรียนมัธยมผมอยากเป็นวิศวกรไฟฟ้า อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ชอบทางด้านเครื่องยนต์กลไล ชอบวิทยาศาสตร์ แต่มีรุ่นพี่มาแนะแนวว่า การเรียนแพทยศาสตร์ที่รามาธิบดีจะเป็นแพทย์นักวิจัย ไม่ใช่แพทย์ทั่ว ๆ ไป ผมฟังแล้วคิดว่าน่าสนใจ จึงเลือกมาเรียนที่คณะแพทย์แห่งนี้ พอเข้ามาก็ชอบเพราะได้เข้าใจระบบร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะด้านหัวใจเหมือนปั๊มน้ำ มีระบบนำไฟฟ้า มีระบบไฟฟ้าของหัวใจ ผมเลือกเรียนแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด เพราะคล้ายกับวิศวกรรมศาสตร์
  

“หลังเรียนจบผมไปเป็นแพทย์ใช้ทุนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 ปี ประจำอยู่โรงพยาบาลบนเกาะสมุย หลังจากนั้นก็ไปฝึกอบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์และเข้าบรรจุรับราชการในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แล้วก็สอบได้ทุนจากบริติช เคานซิลไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรอังกฤษ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจ ภายหลังกลับมารับราชการเป็นอาจารย์ในหน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นอกจากสอนหนังสือ ผมทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย พอได้ตำแหน่งศาสตราจารย์แล้วก็เริ่มเข้ามาทำงานด้านบริหารเยอะขึ้น เป็นผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึมเป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ปัจจุบันรับตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯไปพร้อม ๆ กัน”

ก่อนที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตรจะก้าวมาบริหารงานใหญ่ได้ ท่านเล่าถึงอุปสรรคในชีวิตการทำงานให้ฟังว่า

“10 ปีที่แล้วตอนเป็นรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คนไม่คุ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ การสั่งยายังสั่งด้วยลายมือ ซึ่งอาจทำให้ผิดพลาดได้หากพยาบาลและเภสัชกรอ่านสิ่งที่หมอเขียนผิด ทีมบริหารจึงคิดนำการสั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ สมัยนั้นไม่มีใครเห็นด้วยกับผม แพทย์อาวุโสบางท่านบอกว่า ยังไงก็จะไม่เปลี่ยน แต่ผมไม่ท้อ ผมมองอุปสรรคเป็นความท้าทาย ผมคิดว่าถ้าผมทำงานยากนี้สำเร็จ งานอื่น ๆ ก็เป็นเรื่องเล็กหมด พอมองอุปสรรคให้กลายเป็นเรื่องท้าทายได้ เราก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาจนไปสู่ความสำเร็จ วิธีที่ใช้แก้ปัญหาครั้งนี้คือ หากจะเปลี่ยนระบบต้องให้ทุกคนยอมเปลี่ยนด้วยความสมัครใจ ผมเริ่มจากที่เล็กก่อน โดยให้หอผู้ป่วยหนึ่งสั่งยาผ่านคอมพิวเตอร์ก่อน พอบุคคลในหน่วยงานเห็นประโยชน์ก็ให้เขาเป็นคนพูดว่ามันมีประโยชน์อย่างไร แล้วนำคนเหล่านั้นไปนิเทศงานหอผู้ป่วยอื่น ๆ ผมใช้เวลาปีเศษในการดำเนินงานจนนำการสั่งยาด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ได้ทั้งโรงพยาบาลในที่สุด”

 

เรื่องยากที่อาจจะทำให้ทุกข์เปลี่ยนได้ แค่มุมมองที่เปลี่ยนไปเท่านั้นเอง


เรื่อง อุรัชษฎา ขุนขำ ภาพ สรยุทธ พุ่มภักดี ผู้ช่วยช่างภาพ จุฑามาศ ประดุงศิลป์ สไตลิสต์ ณัฏฐิตา เกษตระชนม์

About the Author