Q : ทำอย่างไรจึงชนะ ความเกลียด

Q : ทำอย่างไรจึงชนะ ความเกลียด

Q : ทำอย่างไรจึงชนะ ความเกลียด

ถาม :  ทำอย่างไรจึงจะไม่เกลียด แค่เห็นรูป ได้ยินเสียง ไม่ได้เห็นหน้าตาก็เกลียด เกลียดแบบขนลุกขนพอง เกลียดชัง อยากเอาชนะความเกลียดด้วยทางธรรมต้องทำอย่างไรคะ

ตอบ : ธรรมชาติของอารมณ์ที่จิตชอบเสพ คืออารมณ์ชอบใจกับไม่ชอบใจ จะสลับไปมาภายในจิตนั้น นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบ การไม่รู้เท่าทันเกิดจากการขาดสติ เราควรฝึกสติโดยการทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา แล้วพิจารณาในรูป รส กลิ่น เสียง ผัสสะ และธรรมารมณ์ที่เกิดภายในใจ เบื้องต้นคือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นภายใต้ร่างกายนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไปพิจารณาที่กาย ประกอบด้วยดิน น้ำ ลม ไฟ หรือพิจารณาเป็นอาการ 32 ก็ได้ แล้วให้รวมลงที่ดิน น้ำ ลม ไฟ ก็ได้เหมือนกันเสียงที่ได้ยิน ได้ฟัง ทั้งเสียงไพเราะและไม่ไพเราะ เกิดแล้วก็ดับไปเราพิจารณาดูสิ จะไปเกลียดทำไมให้จิตใจเราเศร้าหมอง ไม่เห็นมีประโยชน์อันใด เราควรแผ่เมตตาให้คนคนนั้นมาก ๆ และควรสละความโลภ ความโกรธ ความหลงออกจากใจ

การละความโลภควรทำทานให้มาก ๆ ละความโกรธต้องแผ่เมตตาบ่อย ๆ ละความหลงให้พิจารณารู้เห็นตามสภาพจริง หัดทำใจให้เป็นกลาง และควรพิจารณาว่าทุกชีวิตบนโลกนี้เหมือนกันหมดประกอบด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะรักกันขนาดไหน เกลียดกันขนาดไหน สุดท้ายก็ตายจากกัน เราควรมีความปรารถนาดีต่อกัน แผ่เมตตา เอื้ออาทรต่อกันจะดีกว่า ให้ทุกชีวิตมีความสงบสุข ได้ปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ชีวิตก็ประเสริฐแล้ว

 

ธรรมะจากพระ ดร.นิตินัย อุดมกัน วัดป่าเมตตาวนารามม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author