Q : ถอดเครื่องช่วยหายใจบุพการี ถ้าผมทำเช่นนั้นจะบาปมากไหมครับ

Q : ถอดเครื่องช่วยหายใจบุพการี ถ้าผมทำเช่นนั้นจะบาปมากไหมครับ

Q : ถอดเครื่องช่วยหายใจบุพการี ถ้าผมทำเช่นนั้นจะบาปมากไหมครับ

ถาม :

พ่อของผมป่วยหนัก คุณหมอบอกว่ายิ่ง ยื้อท่านก็ยิ่งทรมานและเสียค่าใช้จ่ายมาก จึงแนะนำให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ ถ้าผมทำเช่นนั้นจะบาปมากไหมครับ

 

ตอบ :

การดูแลปรนนิบัติบิดามารดาถือว่าเป็นเครื่องหมายของบุตรธิดาที่ดี นับได้ว่าเป็นคนกตัญญูกตเวที แต่เมื่อรักษาท่านจนสุดความสามารถของเราและแพทย์แล้ว สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือ จะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยทรมานน้อยที่สุดการยื้อชีวิตเท่าด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อาจทำให้ท่านมีชีวิตต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ท่านต้องทรมานทั้งกายและใจ ก็นับว่าไม่มีประโยชน์

ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้น ฉะนั้นบุตรธิดาที่ดูแลรักษาบิดามารดาอย่างสุดความสามารถแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรืออนิจจัง (ความไม่เที่ยง) ทุกขัง (ความเป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้) ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น อย่าพยายามยื้อชีวิตใครเพื่อให้เราสบายใจเพียงฝ่ายเดียว

 

ธรรมะจากพระอาจารย์พรพล ปสันโน : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author