Q: การฆ่าตัวตายเป็นบาปมากน้อยขนาดไหนหรือขอรับ

Q: การฆ่าตัวตายเป็นบาปมากน้อยขนาดไหนหรือขอรับ

Q: การฆ่าตัวตายเป็นบาปมากน้อยขนาดไหนหรือขอรับ

ถาม: การฆ่าตัวตายเป็นบาปมากน้อยขนาดไหนหรือขอรับ

ตอบ: การฆ่าตัวตายย่อมเป็นบาปมาก เพราะถือว่าเป็นการฆ่าคนคนหนึ่งให้สูญสิ้นไป โดยการฆ่าตัวตายนั้นถือเป็น ปฏิฆะ เป็นโทสะ เป็นความรู้สึกไม่ชอบใจ หงุดหงิด ที่เกิดจากจิตใจได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัส ซึ่งคนที่มีจิตเป็นบาป เป็นอกุศลเช่นนี้ เมื่อตายไปพร้อมกับจิตใจที่เศร้าหมอง อกุศลกรรมจะส่งผลให้ไม่ไปสู่สุคติ แต่จะไปเกิดในทุคติ

 

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

 

About the Author