Q: แฟนบวชเป็นพระแต่เรามักลืมตัวยิ้มให้ทำอย่างไรดีคะ  

Q: แฟนบวชเป็นพระแต่เรามักลืมตัวยิ้มให้ทำอย่างไรดีคะ  

Q: แฟนบวชเป็นพระแต่เรามักลืมตัวยิ้มให้ทำอย่างไรดีคะ  

Q: แฟนบวชเป็นพระ แต่เรามักจะลืมตัวยิ้มให้ ต้องทำอย่างไรดีคะ จะคุยด้วยได้ไหม

A: การยิ้มแย้มเป็นสิ่งที่ดี แต่หากยิ้มเพื่อสื่อความหมายอื่นอาจเป็นการเพิ่มกิเลสให้พระ เราก็จะบาป แต่ถ้ายิ้มเพื่อให้กำลังใจนั้นไม่เป็นไร เพราะเป็นการยิ้มจากใจโดยปราศจากมลทิน การพูดคุยหรือยิ้มให้พระนั้นทำได้ด้วยกิริยาอันสำรวม แต่ไม่ควรคิดว่าตัวเองเป็นแฟน ควรคุยในฐานะที่ตัวเองเป็นโยมท่านหนึ่งที่มีความศรัทธาและส่งเสริมให้ท่านไปในทางที่เจริญดีงาม ซึ่งไม่ควรคิดเกินเลยไปมากกว่านั้นจะเป็นบาป

 

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒ พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author