Q: อาจารย์หลายท่านแนะนำวิธี แก้กรรม เราจะแก้กรรมได้จริงหรือเปล่าครับ

Q: อาจารย์หลายท่านแนะนำวิธี แก้กรรม เราจะแก้กรรมได้จริงหรือเปล่าครับ

Q: อาจารย์หลายท่านแนะนำวิธี แก้กรรม เราจะแก้กรรมได้จริงหรือเปล่าครับ

ถาม: ผมเห็นมีอาจารย์หลายท่านแนะนำวิธี แก้กรรม ตัดกรรม แต่กรรมเกิดจากการกระทำทางกาย วาจา และใจ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีหนักมีเบาต่างกันไป ล้วนแล้วต้องได้รับผลกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็ว แล้วเราจะแก้กรรมได้จริงหรือเปล่าครับ

 

ตอบ: ในทางพุทธศาสนาเราไม่สามารถตัดกรรมได้ การตัดกรรมเป็นเพียงกลยุทธ์ในเชิงจิตวิทยาเพื่อช่วยให้คนคลายความกังวลกับอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับผลของการกระทำของเขาเท่านั้น แต่โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์ไม่สามารถแก้ผลของการกระทำจากอดีตได้เลย ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถตัดกรรมหรือตัดการให้ผลของกรรมได้

เรามาทำความเข้าใจกับคำว่ากรรมกันก่อน ในปัจจุบันหลายคนยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่ คำว่ากรรมมาจากรากศัพท์ว่า กฺร หรือ กรฺม แปลว่า ทำหรือกระทำ และผลของการกระทำนั้นเราเรียกว่าวิบาก ซึ่งแปลว่า กรรมที่ให้ผลแล้ว ทั้งนี้เกิดจากการกระทำทางกาย เรียกว่า กายกรรม ทางวาจา เรียกว่าวจีกรรม และทางใจ เรียกว่า มโนกรรม จะเห็นได้ว่า ไม่มีทางใดเลยที่จะเป็นโอกาสให้ได้แก้กรรมนั้น ๆ เพราะการกระทำทุกประการล้วนผ่านไปหมดแล้ว ส่วนกรรมจะให้ผลแรง หนักหรือเบา ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในขณะที่กำลังทำกรรมนั้น จะมีเพียงกรรมเดียวเท่านั้นที่ไม่ให้ผล นั่นคือ อโหสิกรรม แปลว่ากรรมที่ไม่ให้ผล เพราะถูกตัดรอนจากเหตุอื่น ส่วนวิบากชนิดอื่น ๆ นั้นย่อมให้ผลไปตามเหตุและปัจจัยของมันเอง พวกเราไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อแก้การกระทำที่หาประโยชน์ไม่ได้ เสียเวลาเปล่า ถ้าไม่สามารถย้อนเวลาได้ ท่านก็ไม่สามารถแก้กรรมได้เช่นกัน ท่านสามารถแก้อดีตด้วยการมองปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ถูกต้องด้วยวิธี 3 ประการ คือ

1.เมื่อทำแล้วตนเองไม่เดือดร้อน

2. คนอื่นก็ไม่เดือดร้อน

3. เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น บัณฑิตก็สรรเสริญ นี่ต่างหากที่เป็นวิธีแก้กรรมอย่างตรงจุด


ธรรมะจากพระอาจารย์พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author