Q: อยู่ก่อนแต่งแล้วค่อยขอขมาแต่งงาน กรรมที่ผิดศีลข้อ 3 จะเป็นอโหสิกรรมไหม

Q: อยู่ก่อนแต่งแล้วค่อยขอขมาแต่งงาน กรรมที่ผิดศีลข้อ 3 จะเป็นอโหสิกรรมไหม

Q: อยู่ก่อนแต่งแล้วค่อยขอขมาแต่งงาน กรรมที่ผิดศีลข้อ 3 จะเป็นอโหสิกรรมไหม

ถาม

สังคมสมัยนี้อยู่ก่อนแต่งกันมากมาย หากยังอยู่ในปกครองของพ่อแม่ ย่อมถือว่าผิดศีลข้อ3แต่หากคบกันต่อจนขอขมาแต่งงานอย่างถูกต้อง กรรมที่ผิดศีลข้อ3จะเป็นอโหสิกรรมไหมครับ

ตอบ

ศีล เป็นข้อที่พึงปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดียรัจฉาน เพราะหากมนุษย์ไม่พากันรักษาศีลแล้ว ย่อมทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนอลหม่านเข่นฆ่าเบียดเบียนกันยิ่งกว่าสัตว์เดียรัจฉาน โดยปกติแล้วจะปฏิบัติคู่กัน คือเบญจศีลและเบญจธรรม คือนอกจากให้ละเว้นสิ่งที่ไม่ควรทำทั้ง 5 ข้อแล้วยังต้องปฏิบัติตามเบญจธรรมทั้ง 5 ข้อไปพร้อมกันด้วย ถึงจะเรียกได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้อย่างแท้จริง

แต่หากคราใดมนุษย์ละเมิดศีลและไม่รักษาธรรมแล้ว มนุษย์ก็จะเป็นสัตว์ทันที พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติ ศีลไว้เพื่อให้มนุษย์ทุกคนพึงหลีกเว้น ไม่ไปละเมิดล่วงเกิน ป้องกันความแตกร้าวในหมู่มนุษย์ และมีความไว้วางใจกันและกัน จะทำให้ชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมมีความสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หญิงเป็นวัตถุที่ต้องห้ามของชาย 3 จำพวก คือ ภรรยาท่าน 1 หญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษา 1 เช่น หญิงอยู่ในปกครองของบิดามารดาหรือญาติทั้งหลายผู้อยู่ในฐานะเช่นนั้น หญิงที่จารีตห้าม 1 เช่น แม่ชี หรือที่กฎหมายบ้านเมืองห้าม เป็นต้น ไม่ควรละเมิดล่วงเกินข่มเหงรังแก

เมื่ออยู่กันก่อนแต่งงาน ในทางจารีตประเพณีแล้วถือว่าผิดแน่นอน เพราะไม่อยู่กรอบประเพณี เป็นการทำลายอนาคตของตนเอง ทำร้ายจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือผู้ดูแลเลี้ยงดูมา  หากสังคมยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ ต่อไปเด็ก ๆ ก็จะเอาเป็นแบบอย่าง กลายเป็นเรื่องถูกต้องไป ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย ทั้งเรื่องคดีฆ่าข่มขืน ท้องไม่พร้อมก็พากันไปทำแท้ง เกิดการฆ่ากันอีก บางทีก็ปล่อยเด็กที่เกิดมาใช้ชีวิตไปตามยถากรรม ก่อให้เกิดอาชญากรรมมากมาย ไปจนกระทั่งถึงติดเชื้อเอดส์ มองไปมุมไหนก็ไม่ดีเลย

ส่วนจะไปขอขมา ขออโหสิกรรมกับพ่อแม่ในภายหลังแม้พ่อแม่จะยอมยกโทษอโหสิกรรมให้ แต่กรรมที่ทำลงไปนั้นเมื่อมีกำลังมากเมื่อไหร่ก็จะส่งผลเป็นอกุศลวิบากทันที ดังนั้นกรรมใด ๆ ก็ตามจะเป็นอโหสิกรรมได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์นิพพานไปแล้วเท่านั้น กรรมทั้งหมดจึงจะเป็นอโหสิกรรม เพราะไม่มีเจ้าของผู้รับนั้นนั่นเอง

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author