Q : สามีเคย นอกใจ ดิฉันหลายปีแล้ว ทำอย่างไรจึงจะลืมเรื่องราวในอดีตได้คะ

Q : สามีเคย นอกใจ ดิฉันหลายปีแล้ว ทำอย่างไรจึงจะลืมเรื่องราวในอดีตได้คะ

Q : สามีเคย นอกใจ ดิฉันหลายปีแล้ว ทำอย่างไรจึงจะลืมเรื่องราวในอดีตได้คะ

คำถาม : สามีเคยนอกใจดิฉันเมื่อ 5 – 6 ปีแล้ว แต่ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังเฝ้าระแวงเขาอยู่ ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเขายังมีคนอื่นอีกหรือเปล่า ทำอย่างไรจึงจะลืมเรื่องราวในอดีตได้คะ

 

 

 

ไขปัญหาธรรมโดย พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ

ปัญหาสามีนอกใจหรือเธอเปลี่ยนไป เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ คือสรรพสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่มีสิ่งใดที่จะพ้นไปจากกฎนี้ได้ ความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากการไม่ยอมรับความจริงของกฎดังกล่าว ไม่ยอมรับว่าสรรพสิ่งล้วนชั่วคราว แต่ต้องการให้ทุกอย่างคงที่ถาวร ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้

 

สิ่งที่อาตมาแนะนำได้คือ ขอให้ยึดหลักเรื่องการทำหน้าที่ไว้อย่างมั่นคงอย่าลืมว่าผลจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุ หากเราให้ความเป็นธรรมกับสามีและตัวเองอย่างเพียงพอ อาจพบว่าเหตุที่ทำให้สามีนอกใจเรานั้น ส่วนหนึ่งอาจมาจาก

การที่เราทำหน้าที่ภรรยาบกพร่องก็เป็นได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น เราก็ควรทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและหันมาทำหน้าที่ภรรยาที่ดี โดยยึดหลัก 4 ข้อที่ฝากไว้ในเบื้องต้นไปพิจารณา เมื่อใดที่เรามุ่งมั่นทำหน้าที่ภรรยาที่ดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ขอให้มั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่เราได้รับจะมีแต่สิ่งที่เป็นกุศล เพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ทำความดีนั่นเอง

 

นอกจากนี้ก็ให้หมั่นเจริญภาวนาหรือฟังธรรมจากครูบาอาจารย์บ่อย ๆ เพื่อให้จิตได้เรียนรู้และยอมรับหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ก็ช่วยคลายทุกข์ได้เช่นกัน เพราะเมื่อจิตเรามีปัญญา เข้าใจหลักความจริงมากขึ้น ความยึดมั่นถือมั่นจะค่อย ๆ เบาบางลง ในอนาคตแม้เราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว แต่สามียังนอกใจ เราอาจทำใจยอมรับความจริงและปล่อยสามีให้ไปหาคนอื่นตามที่เขาต้องการโดยที่ใจไม่เป็นทุกข์เลยก็เป็นได้

 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author