Q: ทำบุญชาตินี้ ชาติหน้า จะได้เกิดมาคู่กัน ถ้ามีแฟนต่างศาสนาล่ะคะ

Q: ทำบุญชาตินี้ ชาติหน้า จะได้เกิดมาคู่กัน ถ้ามีแฟนต่างศาสนาล่ะคะ

Q: ทำบุญชาตินี้ ชาติหน้า จะได้เกิดมาคู่กัน ถ้ามีแฟนต่างศาสนาล่ะคะ

Q:ทำบุญชาตินี้ ชาติหน้า จะได้เกิดมาคู่กัน แล้วถ้ามีแฟนต่างศาสนาจะทำอย่างไร

A:การเกิดมาคู่กันนั้น ทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า 1. ชาติก่อนเคยทำบุญร่วมกันมา  2. เคยเป็นผัวเมียกันมาก่อน 3. ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาภพใดภพหนึ่งเลยได้มาเจอกัน 4. เคยเกื้อกูลซึ่งกันและกันจึงได้ผูกพันและแต่งงานกัน   ดังนั้นถ้าหากมีแฟนต่างศาสนาก็สามารถทำบุญร่วมกันได้ การทำบุญถือเป็นความดีงามและเป็นสิ่งสากลที่สามารถทำได้หลายรูปแบบ  การทำความดีหรือการทำบุญไม่มีแบ่งแยกศาสนาทำดีก็จะได้ดี ได้เกิดมาเป็นคู่กัน

 

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒ พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author