Q: ช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนไม่ควรเข้าไปในโบสถ์ พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ

Q: ช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนไม่ควรเข้าไปในโบสถ์ พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ

Q: ช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนไม่ควรเข้าไปในโบสถ์ พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ

ถาม

บางคนเชื่อว่า ช่วงที่ ผู้หญิง มีประจำเดือนไม่ควรเข้าไปในโบสถ์ พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ

ตอบ

ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมองในแง่มุมไหน หากมองในเรื่องธรรมชาติทางกายภาพของ ผู้หญิง ย่อมมีประจำเดือนเป็นปกติหรือหากจะมองตามความเป็นจริงว่า ในร่างกายของคนเรานั้น  ไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนมีแต่สิ่งสกปรก มีเลือด มีหนองมีอุจจาระ ปัสสาวะทั้งสิ้น แต่หากเข้าไปในช่วงมีประจำเดือนแล้ว โบราณเขาเกรงว่าจะไปทำให้สถานที่เปรอะเปื้อนได้เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้หญิงเกิดความอับอายหรือเป็นที่ดูแคลนของคนในสังคม ซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสม

แต่หากดูแลตัวเองมิดชิดเรียบร้อยก็คงไม่เป็นไร ควรพิจารณาให้เหมาะกับสถานที่  บางพื้นที่ก็มีประเพณีที่ไม่อนุญาตให ผู้หญิง เข้าไปในโบสถ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยมีความเชื่อว่าผู้หญิงไม่ควรไปยุ่งในสถานที่ที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ เพราะเพศสตรีเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์ของนักบวช

เมื่อเป็นสถานที่ต้องห้ามก็ไม่เป็นไร การทำความดีนั้นไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ขึ้นชื่อว่าเป็นความดี จะทำที่ไหนเมื่อไหร่ ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีทั้งสิ้น

 

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author