Q: พระอาจารย์คะ ความเชื่อที่ว่า เกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีต้องบวชพระให้พ่อแม่สักครั้งในชีวิต เพื่อให้ท่านได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมคะ

Q: พระอาจารย์คะ ความเชื่อที่ว่า เกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีต้องบวชพระให้พ่อแม่สักครั้งในชีวิต เพื่อให้ท่านได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมคะ

Q: พระอาจารย์คะ ความเชื่อที่ว่า เกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีต้องบวชพระให้พ่อแม่สักครั้งในชีวิต เพื่อให้ท่านได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมคะ

ถาม : พระอาจารย์คะ ความเชื่อที่ว่า เกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีต้องบวชพระให้พ่อแม่สักครั้งในชีวิต เพื่อให้ท่านได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมคะ

ตอบ : จริงหรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากความประพฤติของพระลูกชายเช่น เดิมทีพ่อแม่บางคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่พอลูกบวชแล้วประพฤติปฏิบัติตนไม่ดี นำความเสื่อมเสียมาสู่พุทธศาสนาและวงการสงฆ์ ถูกคนอื่นว่า ถูกนินทา เมื่อพ่อแม่ได้ยินเข้า ก็พบแต่ความทุกข์ทุกลมหายใจ ทุกก้าวย่าง จนไม่กล้าออกไปไหนแม้กระทั่งจะไปวัด แบบนี้แทนที่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์อาจเกาะไปที่อื่นแทน แต่ในทางตรงข้าม ถ้าพระ-ลูกชายบวชแล้วประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอน ใครเห็นก็แซ่ซ้องสรรเสริญ วงการสงฆ์ก็ยกย่องเชิดชู แบบนี้พ่อแม่ก็มีความสุข   หากไม่มีความเชื่อเช่นนี้ก็จะไม่มีการบวช พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เข้าวัด ไม่ได้พบกับพระธรรมเลยก็เป็นได้ แต่เมื่อความเชื่อนี้เกิดขึ้น ลูกชายก็ได้บวชและได้เรียนรู้พระธรรมส่งผลให้พ่อแม่เข้าวัดตามมาด้วย เพราะต้องมาถวายข้าวปลาอาหาร สวดมนต์ ไหว้พระ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมจนกลายเป็นญาติกับพระพุทธศาสนา และเมื่อท่านเข้าวัดก็จะพบว่ามีแต่สิ่งดี มีคำสอนดี มีครูบาอาจารย์ดี ท่านก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้าวัด ได้ซึมซับพระธรรมเข้าไปในจิตในใจเสมือนได้ขึ้นสวรรค์ หรืออาจปฏิบัติภาวนาจนได้พบกับนิพพานเลยก็ได้ เพราะมีพระลูกชายเป็นเหตุและปัจจัย ความเชื่อนี้นับว่าเป็นความเชื่อที่น่าอนุโมทนายิ่ง

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา
________________________________________
หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่
นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author