Q: ทำไมเราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลีด้วยครับ สวดเป็นภาษาไทยจะได้บุญไหม

Q: ทำไมเราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลีด้วยครับ สวดเป็นภาษาไทยจะได้บุญไหม

Q: ทำไมเราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลีด้วยครับ สวดเป็นภาษาไทยจะได้บุญไหม

ถาม

ทำไมเราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลีด้วยครับ สวดเป็นภาษาไทยจะได้บุญไหม

ตอบ

ที่เราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลี ก็เพราะมนต์นั้นคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงสั่งสอนด้วยภาษาบาลี เมื่อเรานำเอามนต์ซึ่งจำไว้ด้วยภาษาบาลีนั้นมาสวด ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่เราจะต้องสวดเป็นภาษาบาลีตามรูปแบบเดิม เหมือนเรานำเอาภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยกับคนไทย เราก็ยังคงต้องพูดภาษาอังกฤษเหมือนกับภาษาแม่ทุกประการ อย่างไรก็ตาม การสวดมนต์แปลเป็นภาษาไทยก็ได้บุญเหมือนกับสวดเป็นภาษาบาลีเช่นเดียวกัน
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author