Q : ถ้าลูกชายเป็นคนดีมาก แต่ยังไม่พร้อมที่จะบวช เขาจะสามารถสร้างบุญกุศลได้เท่ากับลูกเกเรที่บวชไหมคะ

Q : ถ้าลูกชายเป็นคนดีมาก แต่ยังไม่พร้อมที่จะบวช เขาจะสามารถสร้างบุญกุศลได้เท่ากับลูกเกเรที่บวชไหมคะ

Q : ถ้าลูกชายเป็นคนดีมาก แต่ยังไม่พร้อมที่จะบวช เขาจะสามารถสร้างบุญกุศลได้เท่ากับลูกเกเรที่บวชไหมคะ

ถาม : ถ้าลูกชายเป็นคนดีมาก แต่ยังไม่พร้อมที่จะบวช เขาจะสามารถสร้างบุญกุศลได้เท่ากับลูกเกเรที่บวชไหมคะ

ตอบ : ไม่เท่ากัน ลูกเกเรสามารถสร้างกุศลได้มากกว่า ต่อให้ลูกที่เป็นคนดีจะดีมากกว่านี้อีกร้อยเท่าพันทวี ทำหน้าที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องแม้สักกระเบียดนิ้ว กราบเท้าพ่อแม่เช้า - เย็น ดูแลทุกอย่างสมบูรณ์แบบ มีธรรมะบวชในจิตในใจ เป็นอริยบุคคลด้วย หรืออาจเป็นวิทยากรสั่งสอนคนทั้งโลกก็ตาม แน่นอนว่าพ่อแม่จะเกิดความปลื้มปีติในระดับหนึ่ง แต่ไม่เท่ากับลูกเกเรที่ออกบวช เพราะลูกที่เป็นคนดีทำให้พ่อแม่เบาใจได้อยู่แล้วส่วนลูกเกเร จากที่เคยทำให้พ่อแม่หนักใจ พอบวชก็ทำให้พ่อแม่สบายใจขึ้น เพราะเมื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์แล้วก็เหมือนเป็นเกราะชั้นหนึ่ง เป็นเครื่องกั้นไม่ให้ทำบาปหยาบๆ แรงๆ เพราะอยู่ในวัดไม่สามารถทำได้ ดังนั้นคนที่จะสร้างกุศลให้ได้มากกว่าคือลูกที่เป็นพวกมารร้ายทั้งหลายนี่แหละ

 

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

 

About the Author