Q : การที่เราเข้าไปในสถานที่ของศาสนาอื่น แล้วเราไม่ได้เคารพในสิ่งที่เขาเคารพ เราจะถูกลงโทษหรือเปล่าคะ

Q : การที่เราเข้าไปในสถานที่ของศาสนาอื่น แล้วเราไม่ได้เคารพในสิ่งที่เขาเคารพ เราจะถูกลงโทษหรือเปล่าคะ

Q : การที่เราเข้าไปในสถานที่ของศาสนาอื่น แล้วเราไม่ได้เคารพในสิ่งที่เขาเคารพ เราจะถูกลงโทษหรือเปล่าคะ

ถาม :

การที่เราเข้าไปในสถานที่ของศาสนาอื่น แล้วเราไม่ได้เคารพในสิ่งที่เขาเคารพ เราจะถูกลงโทษหรือเปล่าคะ

 

ตอบ :

ทำใจให้ว่างแล้วโทษจะไม่ลงที่เรา  ถ้าจิตไม่ว่าง  ใจเราก็มีแต่โทษ  โทษเกิดที่ใจ…พระอาจารย์เชื่อว่าพระเจ้าไม่ลงโทษคนที่ทำคุณงามความดีหรอก  เราก็ดำรงชีวิตแบบนี้ไปก่อน  แล้วลีลาชีวิตจะพาเราไปในวิถีใดวิถีหนึ่งเอง

สุดท้าย ถ้าสามีเขาเห็นว่าทำแล้วดีจริง  สักวันหนึ่งเขาอาจจะอนุโลมยอมตามใจเราก็ได้  เพราะเราเองก็ยอมตามใจเขาก่อน

 

พระอาจารย์ฝากไว้

ลู่ลิ่วตามลม         ดังคนวิ่งตามกระแส  ลืมไปว่าทุกสิ่งย่อมผันแปรต่างคนต่างแพ้ใจของตน

ลู่ลิ่วตามลม        ทนฝืนทนต้านกระแส  ดิ้นรนวกวนใจแทบแย่สิ่งแน่แท้คือแผลในใจตน

ลู่ลิ่วตามลม        ไม่ทนฝืนต้านกระแส  เพียงแค่รู้ว่าใจนั้นปรวนแปรสุขที่แท้อันเกิดในใจตน

ลูกศิษย์คนหนึ่งแต่งถวายพระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ

 

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ   : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author