Q: เพื่อนที่ทำงานนินทาใส่ร้ายจนคนอื่นเข้าใจเราผิด

Q: เพื่อนที่ทำงานนินทาใส่ร้ายจนคนอื่นเข้าใจเราผิด

Q: เพื่อนที่ทำงานนินทาใส่ร้ายจนคนอื่นเข้าใจเราผิด

ถาม:

เพื่อนที่ทำงานพูดใส่ร้ายนินทาจนคนอื่นเข้าใจเราผิด ยิ่งไม่แก้ตัว เพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็ยิ่งเข้าใจผิด ควรจะทำอย่างไร

ตอบ:

พระไพศาล วิสาโล กล่าวถึงผู้ชอบนินทาไว้ว่า คนที่ชอบนินทาคนอื่นให้เสียหายนั้น เป็นเพราะเขาเองมีความทุกข์อยู่ก่อนแล้ว เช่น อิจฉาคนอื่น หรือมองคนอื่นในแง่ลบ ทำให้ใจเขาเป็นอกุศล จึงแสดงออกด้วยการนินทาว่าร้ายคนอื่น และเมื่อทำไปแล้ว ย่อมต้องได้รับผลกระทบ(หรือวิบาก)จากกรรมนั้น ๆ เช่น ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากคนอื่นน้อยลง หรือเสียภาพพจน์ไปเลย อีกทั้งยังมีศัตรูมากขึ้น ทำอะไรก็ยากจะสำเร็จ ไม่ได้รับความเจริญ ทั้งหมดนี้ย่อมทำให้ชีวิตของเขาไม่ได้รับความสุข หรือถึงจะมีสุขก็ชั่วคราว

ส่วนพระอาจารย์มานพ อุปสโม แนะนำวิธีแก้ไขไว้ว่า หากมีการใส่ร้าย เราควรชี้แจงว่าความจริงเป็นอย่างไร แต่ใครจะเชื่อนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัย เราไม่ควรทุกข์ใจ เพราะเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาใส่ร้าย ปุถุชนย่อมหวั่นไหวเป็นธรรมดา เราต้องทำใจให้หนักแน่นด้วยการนั่งสมาธิให้มาก สักวันเขาจะเข้าใจเราเอง ขอเพียงเราอย่าเป็นอย่างที่เขาใส่ร้ายเท่านั้นพอ

 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author