Q: ทำไมคนทำชั่วกลับได้ดี

Q: ทำไมคนทำชั่วกลับได้ดี

Q: ทำไมคนทำชั่วกลับได้ดี

ถาม:

ทำไมคนทำชั่วกลับได้ดีไม่เห็นได้รับกรรมเสียที

ตอบ:

เพราะเขาได้ทำกรรมดีมาพอสมควร อย่าคิดว่าเขาทำกรรมชั่วอย่างเดียว กรรมดีเขาก็ทำ และเขากำลังได้รับผลจากกรรมดีที่ทำไว้ กุศลกรรมที่เคยทำมากำลังหนุนเสริมเขาอยู่ หากกุศลกรรมสิ้นผลเมื่อใด กรรมไม่ดีที่ทำมาก็ส่งผล เรื่องผลของกรรมมีความสลับซับซ้อน คือมีทั้งกรรมที่ทำแล้วได้รับผลทันที กรรมที่ทำในปัจจุบันแต่ไปส่งผลในชาติที่สองก็มี ผลของกรรมที่ทำตอนนี้แล้วส่งผลในชาติที่สามก็มี กรรมที่ทำแล้วไม่ได้รับผลก็มี คืออโหสิกรรม คนที่ทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติจะได้รับผลภายใน 7 วัน อย่างนี้ก็มี ทำชั่วแล้วได้ดีจึง หมายถึง เขายังได้รับผลจากกรรมดีอยู่

 พระอาจารย์มานพ อุปสโม พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author