การเลือกศรัทธาเฉพาะพระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัด ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่

การเลือกศรัทธาเฉพาะพระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัด ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่

การเลือกศรัทธาเฉพาะพระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัด ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่

ถาม: ผมเคยสัมผัสชีวิตในวัดมาบ้าง และเห็นพระสงฆ์ไม่ค่อยเคร่งครัดในการรักษาศีลและการปฏิบัติกิจของสงฆ์เท่าที่ควร สนใจเพียงแค่การสวดมนต์ ให้พร และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นทำให้ผมเกิดความลังเลสงสัย จึงเลือกทำบุญและศรัทธาเฉพาะพระที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น ถือเป็นความคิดที่ไม่ดี เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ครับ

ตอบ: การเลือกเคารพนับถือพระสงฆ์ที่มีศีลาจารวัตรงดงามนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ก็ตอบได้ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติแน่นอน แต่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า “วิเจยฺย ทานํ ทาตพฺพํ” แปลว่า “พึงเลือกเฟ้นให้รอบคอบด้วยปัญญา แล้วจึงพิจารณาว่าจะให้ทานในบุคคลเช่นใด”

การที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ (กัลยาณมิตร) ของตนนั้น เราจะต้องเลือกกันอย่างดีที่สุด เพราะหากเขาไม่มีอะไรที่ประเสริฐเลิศล้ำกว่าเรา ก็เป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าเท่านั้นเอง

ความคิดของคุณจึงไม่ใช่ความคิดเสียหายอะไร แต่มีข้อหนึ่งที่พึงระวังไว้ก็คือ อย่ามัวแต่เลือกนับถือเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ (ซึ่งอยู่ป่า) จนลืมไปว่า พระที่จำพรรษาอยู่ในวัดบ้านในเมืองหลวงที่ดีๆ ก็ยังมีอีกมากมาย ในหนังสือ เจ้าชายน้อย มีวรรคทองดีๆ อยู่วรรคหนึ่งซึ่งผู้เขียนชอบมาก คือวลีที่ว่า “สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา”

บางครั้งการดูพระดีก็ต้องดูให้ดีๆ ไม่ใช่แค่ด้วยตา แต่ต้องใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้ง และประการสำคัญ ต้องดูกันนานๆ

จำคำว่า “นานๆ” ไว้ให้ดี คำคำนี้ใช้เป็นกุญแจสำคัญในการวินิจฉัยอะไรๆ ได้แทบทุกเรื่องทีเดียวเชียว

 

ธรรมะจากท่านว.วชิรเมธี   : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

About the Author